Nieuws over hersenletsel

Terug

Nu ook behandeling na coma voor volwassenen vanaf 25 jaar

  

Goed nieuws! Vanaf 1 januari 2019 wordt het behandelprogramma Vroeg Intensieve Neurorevalidatie (VIN) ook aangeboden aan volwassenen vanaf 25 jaar die in coma hebben gelegen. Dit is een oplossing voor één van de knelpunten die staan benoemd in het rapport Naar meer bewustzijn - Passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen van de Hersenstichting. 

 

    

 

 

Passende zorg voor mensen met LBS

 

Deze beschrijving van passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS) is een aanzet tot een zorgstandaard. De zorgvraag en de besluitvormingsprocessen bij LBS zijn zeer complex. We kiezen voor de term ‘passende zorg’ omdat er niet één norm is voor ‘goede zorg’ voor de doelgroep mensen met LBS. Juist voor deze patiënten moet per persoon en per situatie bekeken worden wat passend is. Deze beschrijving biedt een kader om deze passende zorg in de praktijk vorm en inhoud te geven.