Nieuws over hersenletsel

Terug

SAQOL-39NL: Welk minimaal taalbegrip is nodig?

 

Vanuit de Hogeschool Utrecht is Evelijn Raven-Takken bezig met een onderzoek naar de SAQOL-39NL (Stroke Aphasia Quality of Life scale). Zij wil onderzoeken welk minimaal niveau van taalbegrip een persoon met afasie nodig heeft om de SAQOL in te kunnen vullen. 

SAQOL-39NL

De SAQOL-39NL (Stroke Aphasia Quality of Life scale) is een lijst om de kwaliteit van leven bij personen met en zonder afasie na een beroerte te onderzoeken.
Vanuit de HU wordt divers onderzoek gedaan naar de psychometrische eigenschappen van deze lijst. Eén van de vragen die beantwoord moet worden is: “Welk minimale niveau van taalbegrip heeft de persoon met afasie nodig om de SAQOL- 39NL betrouwbaar in te kunnen vullen?”

Gevraagd

Personen van 18 jaar of ouder met een globale afasie, ernstige afasie van Broca of Wernicke (door een beroerte), die meer dan een jaar post onset zijn, en die mee willen doen aan wetenschappelijk onderzoek.
Juist deze mensen vallen in de groep die door de ernst van de afasie meestal zeer beperkt is in hun participatie.

Wat moet je doen?

We willen je vragen mensen met een ernstige afasie te benaderen om mee te doen aan dit onderzoek. Je legt ze uit wat het onderzoek inhoudt, en vraagt of zij interesse zouden hebben in deelname. Informatiebrieven en toestemmingsformulieren zijn verkijgbaar bij Evelijn Raven. Als de persoon met afasie (PMA) toestemming verleent, vragen we je ook een formulier in te vullen met gegevens over de deelnemer.

Wat doen wij?

Een koppel studenten Logopedie van de Hogeschool Utrecht neemt, na specifieke training, deToken Test, CAT-NL onderdeel Taalbegrip en de SAT-verbaal af. Daarnaast helpen ze de deelnemer bij het invullen van de SAQOL-39NL. Testgegevens worden (achteraf) besproken met de deelnemer.

Meer info

Neem contact op met Evelijn Raven-Takken: evelijn.raven@hu.nl of tel: 088 481 5708

SAQOL-39NL: Welk minimaal taalbegrip is nodig?