Jaarlijks zijn er naar schatting 30.000 mensen die niet-aangeboren hersenletsel (NAH) oplopen en na enige tijd weer de arbeidsmarkt op wi...