Kennisbank


Hieronder staat een overzicht van richtlijnen rondom de zorg en behandeling van patienten met een Niet Aangeboren Hersenletsel

Zorgstandaarden

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Volwassenen

Zorgstandaard CVA/TIA

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel kinderen en jongeren

Beschrijving Zorg Langdurige Bewustzijnstoornissen 

 

Bruikbare instrumenten 

Leidraad voor meetinstrumenten ter ondersteuning van de triage voor revalidatie na een beroerte

Zakkaartje leidraad voor meetinstrumenten ter ondersteuning van de triage voor revalidatie na een beroerte

SIGEB signaleringsinstrument voor de lange termijn gevolgen van een beroerte

Kwaliteitsbeschrijving Geriatrische Revalidatiezorg

Denk aan Hersenletsel > Stroomdiagram voor het opsporen van niet-aangeboren hersenletsel door de huisarts

 

Specifieke sites rondom Hersenletsel

Kennisnetwerk CVA NL

Hersenletsel Alliantie

Hulpmiddelenwijzer

CognitieveRevalidatie

Breinlijn 

Wegwijzer Hersenletsel

Casemanager Hersenletsel

Eén na Coma 

Expertisenetwerk NAH+