Voor wie zijn we er?


Niet Aangeboren Hersenletsel

Hersenletselketen Twente is er voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun naasten.

De gevolgen van een Niet Aangeboren Hersenletsel kunnen voor iedereen anders zijn. De behandeling is complex en vraagt om inzet van meerdere instellingen en beroepsgroepen. Samen wordt gekeken welke instelling het beste past bij uw zorgbehoefte, zodat de optimale zorg voor u geregeld kan worden. Dat noemen we ketenzorg.

Ketenzorg heeft voor u als patiënt nog meer voordelen. Doordat de zorgverleners goed met elkaar overleggen, is er een snellere doorstroom mogelijk naar de juiste vervolginstelling en ondersteuning in de thuissituatie.

Al in de eerste week van de opname kunnen één of meerdere van de zorginstellingen bij de behandeling betrokken zijn. Er zijn dus verschillende wegen mogelijk. De instellingen hebben onderling afspraken gemaakt om zorg en behandeling te bieden, afgestemd op de specifieke situatie en mogelijkheden van de patiënt. Met de betrokken behandelaren wordt de voortgang van de behandeling besproken en worden plannen gemaakt voor de verdere therapie.

Wilt u meer weten over wat Hersenletselketen Twente voor u kan betekenen? Neem contact met ons op via het contactformulier.

 

Professionals

We zijn er ook voor professionals die een rol vervullen in de behandeling van én zorg voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel. Door de activiteiten die we organiseren zorgen we voor een betere coordinatie, samenwerking en afstemming van activiteiten, waardoor de zorg kan worden geoptimaliseerd. Kijk verder onder de knop Professionals.