Wie zijn we?


Geschiedenis van de keten

Oorspronkelijk waren er vier regio’s in Twente met een ketenzorgprogramma voor patiënten met een CVA, later zijn dit er twee geworden.

In 2014 is er verder gegaan als één zorgketen onder de naam CVA-keten Twente.

In 2018 zijn de twee regionale stuurgroepen rondom hersenletsel in Twente, de CVA-keten Twente en de NAH-Keten samengevoegd tot Hersenletselketen Twente.

Er is door de dertien deelnemende organisaties een convenant getekend, waarin men uitspreekt samen verder te gaan als één zorgketen.

Onze visie

Binnen de Hersenletselketen Twente wordt uitvoering gegeven aan de volgende visie:

“Hersenletselketen Twente is een zorgketen voor patiënten met een niet aangeboren hersenletsel, welke kan zijn veroorzaakt door een CVA, een trauma of een andere oorzaak. De patiënt ontvangt professionele zorg op maat en door de samenwerking van deelnemende zorgaanbieders, is er een optimale afstemming en doorstroming binnen de keten.”

De deelnemers volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van patiënten met een Niet Aangeboren Hersenletsel.

Hoe werkt Hersenletselketen Twente?

Dertien zorgorganisaties in Twente zijn verbonden door een convenant, waarin afspraken zijn gemaakt over de wijze van samenwerking.

Binnen Hersenletselketen Twente is er een stuurgroep actief, die op tactisch en strategisch niveau de ontwikkelingen bewaakt en faciliteert. Daarnaast is er een werkgroep, van waaruit verschillende projectgroepen actief zijn die de ontwikkelingen van de zorg voor de patient met Niet Aangeboren Hersenletsel implementeren in de dagelijkse zorg. 

In zowel de stuurgroep als de werkgroep zijn medewerkers van alle aangesloten partners vertegenwoordigd.

Hersenletselketen Twente is tevens lid van Kennisnetwerk CVA Nederland die de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de NAH-zorg stimuleert. Ook stemt Hersenletselketen Twente geregeld af met aanpalende ketens zoals andere Hersenletselketens in Overijssel en Acute Zorg Euregio.