Wat doen we?


De Zorgketen 

De behandeling van de gevolgen van een Niet Aangeboren Hersenletsel is complex en vraagt om inzet van meerdere instellingen en disciplines.  Al in de eerste week van de opname kunnen één of meerdere van de zorginstellingen bij de behandeling betrokken zijn. Er zijn dus verschillende wegen mogelijk. De instellingen in de regio hebben onderling afspraken gemaakt om zorg en behandeling te bieden, afgestemd op ieders persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Dit proces kan er als volgt uitzien (dit is voor iedereen anders):
U krijgt een beroerte of heeft een ongeluk met letsel aan het hoofd (1) en wordt door een ambulance (2) naar het ziekenhuis (MST of ZGT) vervoerd (3) voor diagnostiek en behandeling. Terwijl u in het ziekenhuis bent wordt samen met de ketenpartners bekeken welk vervolg voor u het beste is (4). Dit kan bijvoorbeeld een verzorgingshuis, revalidatiecentrum of thuis zijn (5).

 

Nazorg

Aan het einde van de zorgketen, als u de instelling verlaat en alleen verder moet, kan nazorg voor u van belang zijn. Eenmaal thuis kunnen zich problemen voordoen, die u niet hebt verwacht of niet hebt zien aankomen. De nazorg is met name gericht op uw problematiek en adviserend ten opzichte van de gevolgen die u ondervindt door het Niet Aangeboren Hersenletsel.

De nazorgverpleegkundige verzamelt de benodigde gegevens, brengt probleemgebieden in kaart, geeft voorlichting en adviezen of verwijst u gericht door naar een andere behandelaar of instantie. Deze nazorg heeft een meerwaarde, omdat de nazorgverpleegkundige zich richt op advies op maat en persoonlijke begeleiding van zowel patiënt als partner.

Nazorg wordt in overleg met u gepland en/of aangevraagd door de instelling waar u het laatst verblijft. Zo nodig worden vervolgafspraken gepland. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met uw huisarts.