Wie doet wat?


Welke disciplines zijn betrokken bij behandeling?

Met de betrokken behandelaren wordt de voortgang van de behandeling besproken en worden plannen gemaakt voor de verdere therapie. Hierbij zijn verschillende disciplines betrokken.

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse disciplines die werkzaam zijn in de verschillende instellingen binnen de Hersenletselketen Twente.  Zo krijgt u alvast een indruk van de verschillende therapieën die kunt verwachten. De meeste therapieën vinden zowel individueel als in groepsverband plaats.

Naast de hierboven genoemde disciplines zijn er nog meer afdelingen en personen waarmee u te maken kunt krijgen tijdens uw revalidatie.