Regionale afspraken

Binnen Hersenletselketen Twente hebben organisaties afspraken met elkaar gemaakt rondom de zorg en behandeling aan mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel. Deze afspraken zijn hieronder te raadplegen.

 

In de Geriatrische revalidatie wordt door alle organisaties binnen Hersenletselketen Twente gebruik gemaakt van een vast format van zorgpaden.  Zij passen het zorgpad aan, naar de mogelijkheden binnen de organisaties.

Voorbeeld Zorgpad GRZ 2023

 

Rondom de acute beroertezorg zijn regionale afspraken gemaakt binnen Netwerk Acute Zorg Euregio

Regionale procedure acute beroertezorg 2021

Beleidsdocument regionale inrichting acute beroertezorg 2021