Hersenletsel

Wat is niet aangeboren hersenletsel?

Onder hersenletsel verstaan we letsel dat is ontstaan in de loop van het leven als gevolg van een ziekte of ongeval. Hersenletsel door aangeboren afwijkingen of door een geboortetrauma valt er dus niet onder. Daarom wordt er ook wel gesproken van "niet aangeboren hersenletsel”. Het centrale kenmerk is een "breuk in de levenslijn”: het leven voor en na het letsel verschilt essentieel. (Bron: Nederlands Centrum Hersenletsel)

Vaak is er sprake van een complexe combinatie van stoornissen, beperkingen en handicaps, zodat de cliënt en zijn directe omgeving (bijv. partner/kinderen) een beroep op meerdere zorgaanbieders moeten doen.

Oorzaken van hersenletsel

Hersenletsel kan door veel oorzaken ontstaan. Zogenaamd traumatisch letsel ontstaat door geweld van buiten af: door een ongeluk, een val, een klap tegen het hoofd of een binnendringend voorwerp, zoals kogel. Bij niet-traumatisch letsel kan de oorzaak erg uiteen lopen, zoals zuurstoftekort door verstikking of verdrinking, vergeleken met een hersenontsteking (encephalitis). Ook een beroerte (infarct = afsluiting van een bloedvat, of bloeding) of een gezwel in de hersenen vallen onder de niet-traumatische letsels.

Mogelijke gevolgen van hersenletsel

Neurologische stoornissen
· Bewustzijnsdaling
· Verlammingen
· Coördinatiestoornissen
· Bewegingsstoornissen (motorische traagheid, overbeweeglijkheid etc)
· Stoornissen in tastzin en temperatuur
· Overige zintuiglijke functiestoornissen (reuk, smaak, visus, gehoor)
· Spraak/articulatiestoornissen
· Stoornissen van de functie van blaas en darmen
· Stoornissen in seksuele functies
 
Verandering van persoonlijkheid, emotie en gedrag
· Apathie
· Initiatiefvermindering
· Prikkelbaarheid/irritatie
· Stemmingsverandering
· Stemmingswisselingen
· Woede-uitbarstingen/agressie
· Ontremd gedrag
· Eetontremming
· Libidoverandering
· Decorumafname
· Risicozoekend gedrag
· Emotionele vervlakking
· Dwanglachen/huilen
· Egocentriciteit
· Empathie afname
· Veranderd gevoel voor humor
· Moeite met relativeren
· Gestoord ziektebesef/ziekte-inzicht
 
Cognitieve stoornissen
· Geheugenstoornissen
· Apraxie/onhandigheid
· Afasie/taalstoornis
· Afname tempo informatieverwerking
· Inzicht-overzicht beperking
· Waarnemingsstoornissen/ neglect
· Planning- en organisatie problemen
· Beperkte probleemoplossing
· Attentie en concentratiestoornissen
 
Psychiatrische gevolgen
· Psychotische stoornissen
· Stemmingsstoornissen
· Angststoornis
· Posttraumatische stressstoornissen

Meer informatie
 
Websites
Kijkt u bij onderstaande link voor websites over niet-aangeboren hersenletsel
https://hersenletselnetoverijssel.nl/Informatie-over-NAH