Implementatie zorgstandaard traumatisch hersenlets

Op 31 januari 2013 ondertekenden zeventien organisaties een intentieverklaring om zich te committeren aan de ontwikkeling en implementatie van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL). Het ging hierbij om patiëntenverenigingen, beroepsorganisaties en landelijke zorgorganisaties.
Op 26 juni 2014 is de definitieve Zorgstandaard THL gelanceerd. De Zorgstandaard werd daarbij door vijftien organisaties geautoriseerd. De Zorgstandaard is beschreven vanuit het patiëntenperspectief.
 
Overijssel is één van de regio's die zich heeft aangemeld voor implementatie van deze zorgstandaard, want zonder implementatie verandert er nog niets. Op 12-12-2014 kwam een brede afvaardiging uit ons netwerk bijéén voor een startbijeenkomst. We gaan in subprojecten in onze drie regio's aan de slag. We hebben ons gecommitteerd aan één belangrijk uitgangspunt: verbinden. Alles wat we doen rondom implemenatie moet in het teken staan van verbinding. Verbinding tussen professionals, tussen organisaties, maar bovenal verbinding met mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Wij zullen daarom ook actief de ervaringsdeskundigen betrekken bij de implementatie.
 
Wij hebben er alvast zin in.
 
Zorgstandaard Overijssel  Zorgstandaard Overijssel

Vanuit de regio Zwolle waren aanwezig: Vogellanden-MEE IJsseloevers-Het Zand: Chiel Jansen-Ria Brands-Moniek Beltman. 

Vanuit de regio Salland waren aanwezig:  DZ-MEE IJsseloevers-Zozijn Op pad; Wilbert Hondeveld- Christien de Groot- Gijs Waardenburg- Krista Richter.

Vanuit de regio Twente Twente waren aanwezig; ICG-MST; Marianne Velthuis-Leoni Eusterbrock-Annemarie Hannink. 

Informatie over de zorgstandaard thl.
 
https://www.hersenstichting.nl/leven-met/hersenletsel-en-zorg/zorgstandaard-traumatisch-hersenletsel