Regionale stuurgroepen

Stuurgroepen
 

Vanaf 2002 is de HersenletselNet Overijssel met behulp van een stappenplan gestart met de ontwikkeling van zorgketens in drie regio’s: Regio Twente Regio Zwolle e.o.Regio Salland

In de drie regio’s wordt continu gewerkt aan de volgende doelstellingen:

1         Ontwikkeling van een zorgketen voor mensen met NAH in de betreffende regio’s;

a: vergroten van draagvlak en verbreden van stuurgroep met alle betrokken zorgaanbieders;

b: ontwikkelen en onderhouden van regionale sociale kaart;

c: onderzoeken welke initiatieven reeds lopen en, indien gewenst, ondersteuning behoeven;

2         Inventarisatie van knelpunten en analyse in de keten;

3         Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners d.m.v. regionaal casuïstiekoverleg, introductie /  implementatie van beschikbare landelijke protocollen, presentaties en workshops;          

 
In elk van deze regio is een stuurgroep gevormd waar organisaties op bestuurlijk niveau in samenwerken.
De drie stuurgroepen bestaan uit de volgende personen:
 
Regio Zwolle:
- Ria Brands, voorzitter, MEE IJsseloevers
- Janneke Scheewe, de Vogellanden
- Monique Horstra, zorgspectrum Het Zand
- Margot Hartung, InteraktContour
- Femke van Dijk, Dimence
- Marjan Vervat, de Twijn
 
Regio Twente:
- Marianne Velthuis, InteraktContour
- Monique Simons , voorzitter, Mediant
- Jochem Eenkhoorn, Carintreggeland
- Sander de Kort, Roessingh
- Ineke Olthof, Livio
- Joost Rinket, CVA Ketenzorg Coördinator 

- Marc van Gestel, Roessingh

- Hans Semmekrot , Zorgaccent

- Rob vd Berg, ZGT 

- Marieke Nijhof, LHV Twente 

- Renate Kamphuis, Ariënszorgpalet

- Elo Gramsbergen, Ariënszorgpalet

- Ed Notenboom, Zorggroep St. Maarten

- Martin Lenferink, TMZ

- Ingrid Witz, MST

 
Regio Deventer:
-  Paul van Dalen, Dimence
-  Margot Hartung, Interaktcontour
-  Wilbert Hondeveld, voorzitter, Deventer Ziekenhuis
- Bouwina Geurts, Klimmendaal
- Jan Griepink, Carinova
- Zozijn/ Op pad
- Sylvia Swart, MEE IJsseloevers
- Marga Trekop, Solis Zorggroep
 
 
De stuurgroepen komen ongeveer 4 maal per jaar bij elkaar en zetten het beleid inzake NAH in de regio uit. Dit doen zij op basis van advies en signalen, afgegeven door o.a. de leden van het casuïstiekoverleg in die betreffende regio.