Regionale stuurgroepen

Stuurgroepen

Vanaf 2002 is de HersenletselNet Overijssel met behulp van een stappenplan gestart met de ontwikkeling van zorgketens in drie regio’s: Regio Twente -  Regio Zwolle e.o. -  Regio Salland

In de drie regio’s wordt continu gewerkt aan de volgende doelstellingen:

1         Ontwikkeling van een zorgketen voor mensen met NAH in de betreffende regio’s;

a: vergroten van draagvlak en verbreden van stuurgroep met alle betrokken zorgaanbieders;

b: ontwikkelen en onderhouden van regionale sociale kaart;

c: onderzoeken welke initiatieven reeds lopen en, indien gewenst, ondersteuning behoeven;

2         Inventarisatie van knelpunten en analyse in de keten;

3         Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners d.m.v. regionaal casuïstiekoverleg, introductie /  implementatie van beschikbare landelijke protocollen, presentaties en workshops;          

In elk van deze regio is een stuurgroep gevormd waar organisaties op bestuurlijk niveau in samenwerken.
De stuurgroepen bestaan uit de volgende personen:
 
Regio Twente:
Regio Deventer:
-  Dineke Vis & Talina Brouwer , coördinatoren Hersenletsel Netwerk Salland
-  Alineke van Nieuwenhuize, Dimence
-  Nicole Teuwsen, Interaktcontour
-  Wilbert Hondeveld, Deventer Ziekenhuis
-  Maarten Moonen, Klimmendaal
-  Nelleke van der Weert, Carinova
-  Cindy van Hal, Zozijn/ Op pad
-  Sylvia Swart, MEE IJsseloevers
-  Marga Arendsen, Solis
-  Loes Kater, portefeuillehouder Netwerk Hersenletsel Salland ZISO

? Evelien (A.C.) Punt, manager ambulante behandeling Deventer, Tactus (facultatief)

? Lidwien Kruijswijk Jansen, manager Ketenzorg & Innovatie HCDO (facultatief)

De kern- of stuurgroepen komen ongeveer 4 maal per jaar bij elkaar en zetten het beleid inzake NAH in de regio uit. Dit doen zij op basis van advies en signalen, afgegeven door o.a. de leden van het casuïstiekoverleg in die betreffende regio.