Wat is hersenletsel?

Wat is niet aangeboren hersenletsel?

Onder hersenletsel verstaan we letsel dat is ontstaan in de loop van het leven als gevolg van een ziekte of ongeval. Hersenletsel door aangeboren afwijkingen of door een geboortetrauma valt er dus niet onder. Daarom wordt er ook wel gesproken van "niet aangeboren hersenletsel”. Het centrale kenmerk is een "breuk in de levenslijn”: het leven voor en na het letsel verschilt essentieel. (Bron: Nederlands Centrum Hersenletsel)

Vaak is er sprake van een complexe combinatie van stoornissen, beperkingen en handicaps, zodat de cliënt en zijn directe omgeving (bijv. partner/kinderen) een beroep op meerdere zorgaanbieders moeten doen.