WMO & NAH

Lesbrief niet-aangeboren hersenletsel.

Door de deskundigheid van professionals over NAH te bevorderen kan de kwaliteit van zorg voor mensen met NAH en hun naasten verbeteren. 

In deze publicatie staat alle benodigde basisinformatie over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Inclusief oorzaken, gevolgen, signalen en ideale zorg. Door de deskundigheid van professionals over NAH te bevorderen kan de kwaliteit van zorg voor mensen met NAH en hun naasten verbeteren.

 

Ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel moeten de voorzieningen en hulp vanuit de Wmo voortaan zelf aanvragen bij de gemeente. De gemeente bepaalt of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning uit de Wmo. Een Wmo-consulent van de gemeente houdt daarvoor eerst een indicatiegesprek met degene die de zorg aanvraagt. Tijdens het indicatiegesprek met de Wmo-consulent wordt gekeken welke problemen u ervaart, wat u zelf kunt doen om deze op te lossen en welke professionele ondersteuning u nodig hebt. Dat verschilt per persoon.

In het indicatiegesprek komen veel zaken aan de orde. Dat kan wel eens lastig zijn omdat mensen met NAH vaak problemen hebben met overzicht houden. Ook hebben Wmo-consulenten soms onvoldoende kennis van NAH en de consequenties ervan. En soms overschat iemand met NAH wat hij of zij nog zelf kan.

Daarom adviseren wij u om het gesprek niet alleen te doen maar met uw partner, een familielid of een bekende. Het kan ook een hulpverlener zijn, bijvoorbeeld iemand van MEE. Zij kunnen u ondersteunen bij het gesprek. Twee weten meer dan één. En twee mensen kunnen vaak ook beter aangeven waar u tegen aanloopt.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Soms is het lastig om in een gesprek spontaan te zeggen waar u tegen aan loopt. Bereid daarom het gesprek goed voor. Als u de vragenlijst (gesprekswijzer) van tevoren invult en uitprint, helpt dat u en ook de Wmo-consulent om beter in beeld te krijgen wat u nodig hebt.

 

Met de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de consulent zo goed mogelijk antwoord krijgt op zijn of haar vragen:

Op de website http://www.hersenletsel.nl/ kunt u de vragenlijsten digitaal invullen. U krijgt dan automatisch tips en een score. Daarna kunt u de lijst printen en meenemen naar uw gesprek.

 
WMO Gesprekswijzer getroffene
WMO Gesprekswijzer mantelzorger