Casuistiekoverleg NA-Hersenletsel

Casuïstiekoverleg = Kenniscirkels hersenletsel

 

Regionale kenniscirkels binnen HersenletselNet Overijssel
Om van elkaar te leren (kennisdeling) en zo onze deskundigheid op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel verder te ontwikkelen zijn er binnen HersenletselNet Overijssel diverse kenniscirkels.  Bij een kenniscirkel kunnen medewerkers van lid organisaties hun vragen kwijt, dilemma’s inbrengen, overleggen, maar ook meedoen, meedenken en expertise inbrengen. De kenniscirkels bestaan uit een dynamische groep professionals die zich richten op het specifieke kennis- en ervaringsgebied hersenletsel. Een kenniscirkel is een werkplaats waar we vanuit HersenletselNet Overijssel  samenhangende begeleiding en behandeling vormgeven vanuit een lerend perspectief.

Er zijn aan deelname geen kosten verbonden. Van de deelnemers wordt wel een actieve bijdrage verwacht.

 

 
Kenniscirkel = Casuïstiekoverleg NA-Hersenletsel Zwolle e.o.

 

Kenniscirkel NA-Hersenletsel Twente

 

Kenniscirkel = Casuïstiekoverleg NA-Hersenletsel Salland