Organisatie

Organisatie

 
De Stichting zorgketens NAH Overijssel is een samenwerkingsverband tussen vele zorgaanbieders in de provincie Overijssel. Eind 2002 is de Stichting Zorgketens NAH Overijssel opgericht. Sinds mei 2015 is onze naam aangepast en noemen we onszelf HersenletselNet Overijssel. 

 

 

 

 
Doelstelling
De stichting heeft tot doel het bewerkstelligen van een betere coördinatie, samenwerking en afstemming van activiteiten, regionaal en subregionaal, tussen betrokken voorzieningen en hulpverleners, die een rol vervullen in de behandeling van én zorg voor mensen met een NAH.
 
Drie HERSENLETSEL Zorgketens in Overijssel
HersenletselNet Overijssel is constant bezig met de ontwikkeling van zorgketens in drie regio’s:
 • Regio Twente in samenwerking met CVA Twente:
  Participanten: Livio, Mediant, Het Roessingh, InteraktContour, Stichting De Twentse Zorgcentra Carintreggeland, ZGT, MST, Zorgaccent, TriviumMeulenbeltzorg, Zorggroep Sint Maarten, Liberein en De Posten.
  Regio Zwolle:
 • Participanten: Icare, De Vogellanden, Zorgspectrum Het Zand, MEE IJsseloevers, Dimence, InteraktContour,Tactus en De Twijn.
 • Regio Salland in samenwerking met CVA-keten-Deventer en SIZO:
  Participanten: Deventer Ziekenhuis, Carinova, Klimmendaal, Tactus, Interakt Contour, Dimence Groep, Zorggroep Solis, Zozijn, MEE IJsseloevers
   
Subdoelstellingen
In de drie regio’s wordt door de casuïstiekoverleggen en de regionale stuurgroepen per regio gewerkt aan de volgende doelstellingen:
 
1. Ontwikkeling van een zorgketen voor mensen met NAH in de betreffende regio’s.
 • Vergroten van draagvlak en verbreden van stuurgroep met alle betrokken zorgaanbieders (of vertegenwoordiging daarvan); 
 • Ontwikkelen van regionale sociale kaart; 
 • Onderzoeken welke initiatieven reeds lopen en, indien gewenst, ondersteuning behoeven.
2. Formaliseren van samenwerking door het tekenen van intentieverklaringen.
 • Inventarisatie van knelpunten en analyse in de keten.
 • Instellen van werkgroepen die oplossingsmogelijkheden voor ervaren knelpunten voorleggen aan de stuurgroep.
 • Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners d.m.v. regionaal casuïstiekoverleg en introductie van beschikbare landelijke protocollen.
 • Voorlichtingsmateriaal ontwikkelen t.b.v. mensen met NAH en hun naasten.