Organisatie

Organisatie

 
De Stichting zorgketens NAH Overijssel is een samenwerkingsverband tussen vele zorgaanbieders in de provincie Overijssel. Eind 2002 is de Stichting Zorgketens NAH Overijssel opgericht. Sinds mei 2015 is onze naam aangepast en noemen we onszelf HersenletselNet Overijssel. 
 
Doelstelling
De stichting heeft tot doel het bewerkstelligen van een betere coördinatie, samenwerking en afstemming van activiteiten, regionaal en subregionaal, tussen betrokken voorzieningen en hulpverleners, die een rol vervullen in de behandeling van én zorg voor mensen met een NAH.
 
Drie HERSENLETSEL Zorgketens in Overijssel
HersenletselNet Overijssel is constant bezig met de ontwikkeling van zorgketens in drie regio’s:
Subdoelstellingen
In de drie regio’s wordt door de casuïstiekoverleggen en de regionale stuurgroepen per regio gewerkt aan de volgende doelstellingen:
 
1. Ontwikkeling van een zorgketen voor mensen met NAH in de betreffende regio’s.
2. Formaliseren van samenwerking door het tekenen van intentieverklaringen.