Definities & NAH

 

1e lijns zorg
Zorg die wordt geboden door de huisarts.

 

2e lijns zorg
Onder 2e lijns zorg wordt alle zorg verstaan die wordt geboden door: ziekenhuizen, revalidatiecentra, reactiveringsafdelingen van verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen.
 
Afasie
Afasie is een verworven niet-progressieve taalstoornis ten gevolge van aantoonbaar focaal hersenletsel, ontstaan nadat de taal verworven is. Het betreft een centrale taalstoornis die zowel gesproken taal (taalbegrip en taalproductie) als geschreven taal (lezen en schrijven) betreft.
 
Meer informatie over afasie vindt u op de website van afasienet

 

CVA
Cerebro Vasculair Accident

Nazorg
Datgene wat de 2e lijn doet om de patiënt te leiden naar het juiste traject van zorg in de chronische fase.

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
Onder hersenletsel verstaan we letsel dat is ontstaan in de loop van het leven als gevolg van een ziekte of ongeval. Hersenletsel door aangeboren afwijkingen of door een geboortetrauma valt er dus niet onder. Daarom wordt er ook wel gesproken van "niet aangeboren hersenletsel”. Het centrale kenmerk is een "breuk in de levenslijn”: het leven voor en na het letsel verschilt essentieel. (Bron: Nederlands Centrum Hersenletsel)

Vaak is er sprake van een complexe combinatie van stoornissen, beperkingen en handicaps, zodat de cliënt en zijn directe omgeving (bijv. partner/kinderen) een beroep op meerdere zorgaanbieders moeten doen.
 

SAB
Sub arachnoïdale bloeding
 
Zorg in de chronische fase
Alle zorg voor mensen met een handicap ten gevolge van NAH die na behandeling in de 2e lijn wordt geboden.