Gevolgen

Mogelijke gevolgen van hersenletsel

Neurologische stoornissen
· Bewustzijnsdaling
· Verlammingen
· Coördinatiestoornissen
· Bewegingsstoornissen (motorische traagheid, overbeweeglijkheid etc)
· Stoornissen in tastzin en temperatuur
· Overige zintuiglijke functiestoornissen (reuk, smaak, visus, gehoor)
· Spraak/articulatiestoornissen
· Stoornissen van de functie van blaas en darmen
· Stoornissen in seksuele functies
 
Verandering van persoonlijkheid, emotie en gedrag
· Apathie
· Initiatiefvermindering
· Prikkelbaarheid/irritatie
· Stemmingsverandering
· Stemmingswisselingen
· Woede-uitbarstingen/agressie
· Ontremd gedrag
· Eetontremming
· Libidoverandering
· Decorumafname
· Risicozoekend gedrag
· Emotionele vervlakking
· Dwanglachen/huilen
· Egocentriciteit
· Empathie afname
· Veranderd gevoel voor humor
· Moeite met relativeren
· Gestoord ziektebesef/ziekte-inzicht
 
Cognitieve stoornissen
· Geheugenstoornissen
· Apraxie/onhandigheid
· Afasie/taalstoornis
· Afname tempo informatieverwerking
· Inzicht-overzicht beperking
· Waarnemingsstoornissen/ neglect
· Planning- en organisatie problemen
· Beperkte probleemoplossing
· Attentie en concentratiestoornissen
 
Psychiatrische gevolgen
· Psychotische stoornissen
· Stemmingsstoornissen
· Angststoornis
· Posttraumatische stressstoornissen