Info over NA-Hersenletsel

Hoe vaak komt het voor?
In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 130.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Dat aantal betreft alleen betrokkenen zelf, niet de naaste omgeving. Net als de patiënten, ondervindt de familie ook vaak allerlei problemen.

In Nederland leven ruim een half miljoen mensen met een hersenaandoening en krijgt een op de vier mensen in zijn leven met een hersenaandoening te maken. In Nederland werken 8.900 huisartsen dus elke huisarts heeft gemiddeld 73 patiënten die kampen met beperkingen als gevolg van hersenletsel.

 

Hoe vaak komt hersenletsel voor per gemeente? 

 

Aantal inwoners. 2014 bron CBS.

Totaal NAH

Totaal 0 tot 24 jaar

THL

CVA

Overig

Totaal NAH met blijvende beperking

TOTAAL PREVALENTIE

Nederland

16.829.289

130.000

19.000

85000

45000

10.000

40.000

650.000

Almelo

72.459

560

82

366

194

43

172

2.799

Borne

21.884

169

25

111

59

13

52

845

Dinkelland

25.947

200

29

131

69

15

62

1.002

Enschede

158.586

1.225

179

801

424

94

377

6.125

Haaksbergen

24.344

188

27

123

65

14

58

940

Hellendoorn

35.711

276

40

180

95

21

85

1.379

Hengelo

80.957

625

91

409

216

48

192

3.127

Hof van Twente

34.997

270

40

177

94

21

83

1.352

Losser

22.612

175

26

114

60

13

54

873

Oldenzaal

32.137

248

36

162

86

19

76

1.241

Rijssen-Holten

37.661

291

43

190

101

22

90

1.455

Tubbergen

21.206

164

24

107

57

13

50

819

Twenterand

33.929

262

38

171

91

20

81

1.310

Wierden

23.909

185

27

121

64

14

57

923

Totalen voor regioTwente

626.339

4838

707

3163

1675

370

1489

24.190

Dalfsen

27.674

214

31

140

74

16

66

1.069

Kampen

51.092

395

58

258

137

30

121

1.973

Ommen

17.361

134

20

88

46

10

41

671

Zwartewaterland

22.167

171

25

112

59

13

53

856

Zwolle

123.159

951

139

622

329

73

293

4.757

Totalen voor Zwolle e.o.

241.453

1865

273

1220

645

142

574

9.326

Deventer

98.322

760

111

497

263

58

234

3.798

Olst-Wijhe

17.770

137

20

90

48

11

42

686

Raalte

36.519

282

41

184

98

22

87

1.410

Totalen voor Deventer e.o.

152.611

1179

172

771

409

91

363

5.894

Stichting zorgketens NA-Hersenletsel Overijssel
Vanwege het grote aantal verschillende hersenaandoeningen, het gebrek aan specifieke niet-aangeboren hersenletsel(NAH)-kennis en de vele instellingen waarmee een mens met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te maken krijgt hebben een groot aantal Overijsselse instellingen de handen ineen geslagen. Sinds 1997 is in Overijssel het Overijsselse hersenletselteam actief. Naar aanleiding van de resultaten van het Overijssels hersenletselteam ontstond de noodzaak om de zorg voor mensen met NAH bestuurlijk in te bedden en zo geconstateerde hiaten in de zorg aan te kunnen pakken. In 2002 de Stichting Zorgketens Niet Aangeboren Hersenletsel Overijssel opgericht. 
 
NA-Hersenletsel cliënten verdienen specifieke aandacht bij decentralisatie.
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft besloten om verzorging en verpleging thuis van mensen met een lichamelijke aandoening in één hand te houden binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). 
Dit maakte hij op 6 november bekend in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de eerder aangekondigde en veelbesproken Transitie Langdurige Zorg verder uitwerkte.
 
Aandacht voor NA-Hersenletsel
Staatssecretaris Van Rijn noemt in de bijlage van zijn brief  mensen met NAH een van de 'groepen cliënten die nadere aandacht verdienen in de decentralisatie naar gemeenten'.
Hij wil de bekendheid van NAH en de bijbehorende expertise onder de aandacht brengen van relevante veldpartijen. 
 

Oorzaken

Hersenaandoeningen kennen een grote verscheidenheid en komen op iedere leeftijd voor. Hersenletsel kan door veel oorzaken ontstaan. Zogenaamd 'traumatisch letsel' ontstaat door geweld van buitenaf: door een ongeluk, een val, een klap tegen het hoofd of een binnendringend voorwerp, zoals een kogel. Bij 'niet-traumatisch letsel' kan de oorzaak erg uiteenlopen, zoals zuurstoftekort door verstikking of verdrinking. Ook een beroerte (infarct = afsluiting van een bloedvat, of bloeding) of een gezwel in de hersenen vallen onder de niet-traumatische letsels. Gezamenlijk worden traumatisch hersenletsel en niet-traumatisch hersenletsel ook wel niet-aangeboren hersenletsel, oftewel NAH, genoemd.
 
Voor meer informatie over niet-aangeboren hersenletsel kunt u een keuze maken in het linker menu.