Boeken over NAH

"Nooit meer jezelf: Leven na een herseninfarct" door Henk Trost

Korte omschrijving

De auteur is een patiënt met een CVA (cerebro vasculair accident), in dit geval een herseninfarct (een verstopping van een bloedvat). ??Het infarct ontstond in 1989 en de auteur beschrijft in de vorm van dagboekaantekeningen op een zeer persoonlijke wijze wat er allemaal daarna met hem gebeurde. ??Het boek gaat door tot het voorjaar van 2001. De tekst bevat een aantal passages over het leven van de auteur van voor het infarct, die voor hem waarschijnlijk zeer belangrijke perioden in zijn leven representeren. Deze teksten zijn in cursief afgedrukt. ??Het boek bevat een nawoord van een consulent van de Nederlandse CVA-vereniging 'Samen verder' met praktische informatie. Het boek bevat een literatuurlijst en adressen en internetsites van diverse instanties en patiëntenverenigingen. ??Het uitgeven van egodocumenten van patiënten is erg in de mode; een ervaringsverhaal kan zeker voor andere CVA-patiënten van belang zijn.

Hersenscherven na een beroerte door J. Hochstenbach

Korte omschrijving

Het werkboek 'Hersenscherven na een beroerte' is geschreven voor de patiënt en zijn omgeving. Het boek gaat over wat men zelf kan doen. Het brengt de veranderingen in denken, emoties en gedrag in kaart. Ook minder makkelijk bespreekbare onderwerpen als intimiteit en seksualiteit komen aan bod. Kortom: een praktische gids voor alledag met veel nuttige tips en zinvolle adviezen, bedoeld voor alle betrokkenen: de patiënt zelf en zijn omgeving, maar ook degenen die in hun werk met deze groep te maken hebben. Bij de vormgeving van het werkboek is rekening gehouden met CVA-getroffenen.

Hulpmiddelen voor CVA-patiënten door Carla Schutgens-Willems

Korte omschrijving

Deze uitgave van Synchron, het Coördinatiecentrum Chronisch Zieken Limburg, is bedoeld voor CVA-patiënten, hun partners en hulpverleners in de eerste lijn. Het beschrijft welke hulpmiddelen mogelijk kunnen worden ingezet om knelpunten in de thuissituatie op te heffen. De bijbehorende handleiding is ingedeeld naar activiteiten.

Leven na een beroerte door Jenny Palm

Korte omschrijving

Een beroerte zet je wereld op z'n kop. In de serie "Van A tot ggZ” is dit boek verschenen over de psychologische en neuropsychologische gevolgen van een beroerte: wat betekent het voor je leven wanneer je opeens geconfronteerd wordt met de gevolgen van een beroerte? Het boek is zowel voor beroepskrachten in de zorg als de patiënt geschreven.

Na een beroerte door J. Hochstenbach

Korte omschrijving

De professionele handleiding 'Na een beroerte' vormt samen met het werkboek voor patiënten 'Hersenscherven na een beroerte' een doelmatig nazorgprogramma voor mensen die een beroerte hebben gekregen maar met name ook voor hun omgeving.?De professionele handleiding 'Na een beroerte' is bedoeld voor hulpverleners met belangstelling voor het begeleiden van nazorggroepen. Het boek geeft een helder beeld van wat mensen kunnen verwachten en doen. Daarom is het gericht op de praktische aspecten van het nazorgprogramma.

Wegwijzer na een beroerte (zesde druk)

Korte omschrijving
Wegwijzer na een beroerte. Voor CVA-gehandicapten, hun partners, familieleden en vrienden. Deze wegwijzer behandelt onder meer de gevolgen van een beroerte, de ingrijpende veranderingen voor partner en andere directe verzorgers, informatie over thuiszorg en vrijetijdsbesteding, financiële en juridische kwesties. Bestelwijze: €5,67 per exemplaar overmaken op postbankrekening 2500559 of bankrekening 3531108123 t.n.v. Wegwijzer, p/a Oosterzoom 7 te Peize o.v.v. uw naam, adres, postcode en woonplaats.
 

"Een onverwachte wereld" door Raymond Trimbach

Korte omschrijving

Van valide naar 'andersvalide'.

Ervaringen uit het leven voor revalidanten (van hartfalen en CVA). Voor lotgenoten, mantelzorgers, zorgverleners en studenten.?Ook van belang voor iedereen die graag wil weten hoe een ‘andersvalide' met zijn ‘onverwachte' wereld noodgedwongen om moet gaan. Tekening en tekst vullen elkaar aan en laten zijn worstelingen met het leven, zijn onvermoeid oefenen, zijn aanpassen aan gezin en omgeving zien. Ontroerend, schrijnend en humoristisch.
 

De stille epidemie door S. Cocquyt

Korte omschrijving

Dit boek is een autobiografisch werk van Sabine Cocquyt. Zij verloor haar ouders in een zwaar verkeersongeval. Haar zoon was één van de zwaargewonden. Het boek gaat over afscheid nemen en tegelijk de opdracht verder te leven, met je kind vechten voor zijn leven, je staande houden in het verdriet en in de onmacht, de kwaadheid op de verantwoordelijke voor het ongeval.

De weg na niet-aangeboren hersenletsel door S.B. van Voorn

Korte omschrijving

Een informatief boek over niet-aangeboren hersenletsel, samengesteld door iemand die zelf hersenletsel heeft opgelopen. Het boekje wil inzicht en steun bieden aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel en direct betrokkenen; het attendeert op allerlei mogelijkheden op het gebied van hulpverlening.

Een knuffel van Christel door Henk Eilander

Korte omschrijving

Christel is het meisje op de boekomslag. De knuffel is voor haar ouders. Zij vertellen het verhaal over hun dochter die als levenslustig schoolmeisje een infectie krijgt en daarna in coma raakt. Wanneer een kind na een ziekte of ongeval in een coma blijft, is dit een drama.

 

Hersenkneuzing door A.M.A. Willemsen

Korte omschrijving
Andrea Willemsen maakte in 1990 een fietstochtje met haar man toen ze door een tegemoetkomende bromfietser werd aangereden. Een zware hersenkneuzing, zo luidde de eerste diagnose. Maar acht jaar na het ongeluk wordt ze nog steeds ernstig in al haar activiteiten belemmerd. In ´Hersenkneuzing´, dat begon als een reeks aantekeningen om het schrijven en denken weer onder de knie te krijgen en om weer contact te krijgen
 

Het Ravijn door Max Pam

Korte omschrijving

Op 10-2-02 werd columnist en schrijver Max Pam (1946) door een hersenbloeding getroffen. Volkomen onverwacht, want hij was fit en gezond. Hij overleefde de hersenbloeding en een periode van herstel volgde. In "Het ravijn” doet hij hiervan verslag.

In (Slow) motion door Petra Boolman

Korte omschrijving

In (slow) motion is een "van binnenuit”geschreven boek waar in de lezer ‘meeloopt' met een slachtoffer in de eerste jaren na een ongeval. "Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat mijn wereld in de afgelopen jaren steeds een beetje groter is geworden.

Je komt weer helemaal in mijn hoofd zitten door H. Toxopeus

Korte omschrijving

Fietsend door de duinen maakte Helma Toxopeus zo'n tien jaar geleden een ongelukkige val. Zij raakte in coma en toen zij daaruit na zes weken ontwaakte, waren de vooruitzichten somber. Peter H. Toxopeus, haar man, beschrijft in dit boek hun totaal veranderde leven vanaf deze noodlottige dag. Op een aangrijpende wijze neemt hij de lezer mee op de lange weg terug. Zijn persoonlijk verslag wordt afgewisseld met dagboekfragmenten, verhelderende medische uiteenzettingen en flarden van gesprekken met Helma, waaruit valt af te lezen hoe haar geheugen zich op wonderbaarlijke wijze herstelt. Ook de positie van de partner krijgt ruim aandacht.

Zorgwijzer Partners


Als iemand getroffen wordt door niet-aangeboren hersenletsel heeft dat gevolgen voor de getroffene, maar ook zeker voor zijn of haar omgeving. Vooral de partner van de persoon met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zal dagelijks met de gevolgen te maken krijgen. Tot nu toe is er voor partners weinig tot geen compacte informatie beschikbaar over de te verwachten gevolgen van hersenletsel op termijn. Deze Zorgwijzer bevat informatie over (traumatisch) hersenletsel en de gevolgen die dit kan hebben voor de patiënt, maar vooral ook voor de partner. Het bevat concrete tips voor de partner hoe om te gaan met de emotionele en cognitieve problemen, en hoe de partner nog voor zichzelf kan zorgen.
De adviezen en tips in deze Zorgwijzer kunnen wellicht richting geven aan het vinden van uitvoerbare oplossingen. In de eerste plaats is deze Zorgwijzer bedoeld voor partners van mensen met hersenletsel. Maar ook andere mantelzorgers die een emotionele band met de persoon met hersenletsel hebben, kunnen baat hebben bij deze Zorgwijzer.
De Zorgwijzer is geschreven door Peter Vrancken, gezondheidszorgpsycholoog en werkzaam bij het revalidatiecentrum.
 

Zorgwijzer Karakterveranderingen


Karakterveranderingen zijn heel typerend voor hersenaandoeningen. Toch was hierover nauwelijks voorlichtingsmateriaal beschikbaar. Daarom heeft de Hersenstichting, in samenwerking met een tiental patiëntenverenigingen, dit boekje uitgebracht. De Zorgwijzer legt uit waarom het karakter verandert bij veel hersenaandoeningen en het gaat dieper in op een aantal karakterveranderingen, zoals ontremming, egocentrisme en veranderde seksualiteit. Partners, familieleden en andere betrokkenen wordt zoveel mogelijk tips gegeven om met deze moeilijke veranderingen om te gaan. In de veertig pagina's komen ook enkele persoonlijke verhalen aan bod.
 

Ken je me nog? door J. van Ganzenwinkel

Korte omschrijving

In het boek vertellen mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hun levensverhaal. Het boek belicht alle stadia die de meeste mensen met NAH doormaken: het ziekenhuis, de revalidatie, weer naar huis, wonen, werken, toekomstplannen etc.

Kopzorgen na een hersentrauma door Kurt Beeckmans

Korte omschrijving

Het boek beoogt de lezer in begrijpbare taal een inzicht te geven in de psychologische problemen die de hersentrauma patiënt kan vertonen. Het laat de lezer kennismaken met de wetenschap (psychologie) ‘die toelaat deze problemen te onderzoeken en te behandelen'.

Leven na een beroerte door Jenny Palm

Korte omschrijving

Een beroerte zet je wereld op z'n kop. In de serie "Van A tot ggZ” is dit boek verschenen over de psychologische en neuropsychologische gevolgen van een beroerte: wat betekent het voor je leven wanneer je opeens geconfronteerd wordt met de gevolgen van een beroerte? Het boek is zowel voor beroepskrachten in de zorg als de patiënt geschreven.

Omgaan met hersenletsel door Jenny Palm

Korte omschrijving

In dit boek wordt een overzicht gegeven van het terrein van niet-aangeboren hersenletsel, met de nadruk op het leven na de acute fase: de revalidatiefase en vooral de chronische fase. Wetenschappelijke inzichten worden daarbij vertaald naar de praktijk van alledag, waarbij de patiëntenbeleving centraal staat. Na algemene hoofdstukken over leven na hersenletsel, bouw en werking van de hersenen.

Op de helft van mijn twee levens door Cornell Niks

Korte omschrijving

Een angst van iedere ouder ……….dat je kind op een dag een ongeluk krijgt. Dat overkwam de ouders van Cornell, hij werd op twintigjarige leeftijd in elkaar geslagen bij een cafébezoek, getrapt, geschopt en voor meer dood dan levend op straat geschopt. Hij raakt in diepe coma en had volgens de artsen vijf procent kans op overleving. Bijna twintig jaar heeft hij over zijn revalidatie gedaan, bijgestaan door familie en vrienden. Zijn grootste wens was om een boek te schrijven over zijn ervaringen en die van zijn familie met als doel om lotgenoten en families te laten zien dat je ondanks alles een nieuwe tweede leven kunt opbouwen. Een boek over diepe emoties, reflecties, hoop en moed en een ruggensteun voor vele mensen die in dezelfde situatie verkeren.

Overhoop door S. Cocquyt

Korte omschrijving

Dit boek gaat over kinderen en jongeren die door een verkeersongeval hersenletsel hebben opgelopen. In samenwerking met ZEBRA heeft Sabine Cocquyt een waardige opvolger geschreven van haar eerste boek ‘De stille epidemie'. ZEBRA is een Vlaamse organisatie die zich inzet voor een betere opvang van jonge verkeersslachtoffers. Sabine sprak met gezinnen over de diepe wonden van een verkeersongeval. Over vallen en opstaan. Over hoe het hersenletsel een gezinsletsel wordt.

Portemonnee in de diepvries door Jenny Palm

Korte omschrijving

Dit boek bevat de ervaringen van mensen die hebben meegemaakt hoe hersenletsel hun leven veranderd heeft. In elf verhalen laten mensen zien hoe hersenletsel doorwerkt in alle situaties en hoe de getroffene zelf, de partner, de kinderen of de ouders ermee omgaan. In een nawoord worden de verhalen in een algemener kader geplaatst en worden tips, literatuur en belangrijke adressen gegeven.

The Divingbell and the butterfly

Korte omschrijving

Het waargebeurde verhaal van de Frans Elle-hoofdredacteur Jean-Dominique Bauby die door een beroerte volledig verlamd raakt. Van carrièreman en vader verandert hij in een kasplantje. Het enige dat hij nog kan bewegen is zijn linkeroog. Bauby weigert echter op te geven; hij leert te communiceren door te knipperen, en weet zo vanuit zijn ziekbed een boek te schrijven.

Whiplash; oorzaak, pijn en achtergronden door J. Peeters

Korte omschrijving
In dit boek doet de auteur uit eigen ervaring verslag van wat het betekent te herstellen van whiplash. Daarnaast geeft het antwoord op vragen als: wat is whiplash? wat zijn de klachten? hoe genees je van whiplash? is whiplash te voorkomen? De Whiplash Vereniging Nederland heeft aan dit boek een bijdrage geleverd.
 

Ze zeggen dat ik zo veranderd ben door H. Eilander

Korte omschrijving
Dit boek is de vernieuwde uitgave van "Ze zeggen dat ik zo veranderd ben, een veelbesproken Teleac-serie van uit 1998. Het boek gaat over de achtergrond van hersenletsel en de aanpak ervan. Hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen voor de getroffenen en hun omgeving.
 

Zorgwijzer Geheugen door Rudolf Ponds

Korte omschrijving

Dit boek biedt informatie over de werking van ons geheugen En vooral ook over de veranderingen van het geheugen met het ouder worden. Ook wordt ingegaan op de verschillen tussen ouderdomsvergeetachtigheid en dementie en wordt de relatie besproken tussen geheugen en lichamelijke en psychische gezondheid. Daarnaast geeft het praktische tips over hoe men alledaagse vergeetachtigheid kan tegengaan.

Zorgwijzer vermoeidheid door Aglaia Zedlitz

Korte omschrijving

De Zorgwijzer is geschreven door drs. Aglaia Zedlitz. Zij is neuropsycholoog en werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen en de Sint Maartenskliniek te Nijmegen. Daar werkt zij aan haar promotieonderzoek naar de behandeling van vermoeidheid na een CVA.


Zorgwijzer Vermoeidheid is vooral een praktische gids, speciaal voor mensen die last hebben van vermoeidheid nadat ze hersenletsel hebben opgelopen. De tekst bevat veel tips om zo beter met vermoeidheid om te kunnen gaan. Enkele patiënten vertellen hoe zij omgaan met de vermoeidheid door hersenletsel.
Verder beschrijft de Zorgwijzer de verschillende soorten vermoeidheid en mogelijke oorzaken van vermoeidheid. De impact van vermoeidheid op dagelijkse bezigheden zoals werk en hobby's is groot. Niet alleen voor de patiënt,