Boeken over NAH bij kinderen

Altijd de sterkste thuis door C. van Dullemen

Korte omschrijving

De schrijfster is zelf opgegroeid met een moeder met MS. Naar aanleiding van gesprekken die ze voerde met 20 andere jonge mantelzorgers beschrijft Caroline van Dullemen de problematiek die jongeren in hun volwassen leven tegen kunnen komen.

Hersenletsel en dan ....... DVD

Korte omschrijving

Jongeren over hun leven met niet-aangeboren hersenletsel. Op de DVD staan vier jongeren centraal die jaren geleden als kind werden getroffen door hersenletsel. De oorzaken waren uiteenlopend: een tumor, een auto-ongeval, een val en hersenontsteking. Inmiddels zijn ze jaren verder en vertellen ze over hun leerproblemen en de zoektocht langs scholen en stageplaatsen. Ook ouders komen aan het woord en vertellen over opvoeding en de zorgen over de toekomst van hun kind. Die toekomst blijkt ook nieuwe mogelijkheden te bieden. De jongeren hebben hun weg gevonden.

De DVD bevat bijna twee uur filmmateriaal; het doel is het vergroten van inzicht in restverschijnselen, beperkingen en mogelijkheden na hersenletsel. De DVD is van waarde voor iedereen met NAH, oftewel niet-aangeboren hersenletsel, maar ook voor ouders, broers, zussen en docenten.

Voor docenten is een extra module toegevoegd. Daarin wordt aandacht besteed aan de klachten en restverschijnselen na een hersenletsel. Ook worden tips gegeven om leerlingen met dergelijke problematiek te ondersteunen bij hun leerproblemen.

Hersenletsel in het gezin; Hoe nu verder? door coördinatiepunt NAH

Korte omschrijving

In dit boekje zijn een aantal ervaringen bijeengebracht om ouders een beeld te geven van wat de gevolgen kunnen zijn als hun kind hersenletsel en ervaringen van familieleden. Daarnaast wordt beknopte informatie gegeven over de gevolgen van hersenletsel op fysiek, cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied en de gevolgen voor familieleden

Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel in het gezin door P. Vrancken

Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel, informatie voor ouders en gezinsleden door P.H. Vrancken

Korte omschrijving

Het boekje gaat in op de oorzaken en gevolgen van NAH, op het omgaan met veranderd gedrag door NAH en op de gevolgen voor school en gezin. De informatie is geschreven vanuit het gezichtspunt van vader, moeder, broer en zus van een kind met NAH.

Mag ik ook ff? door Martine Kapitein en Rita v.d. Horst

Korte omschrijving

Speciaal voor al die jongens en meisjes tussen de 8 en 14 jaar die elke dag te maken hebben met een broer of zus met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is er nu het boekje Mag ik ook ff?.

De kinderen die aan het woord komen in ‘Mag ik ook ff?' vertellen hele persoonlijke ervaringen over de impact van het hebben van een broer of zus met hersenletsel. Ze voelen zich schuldig als ze geen zin hebben om mee te gaan naar het revalidatiecentrum of wanneer ze boos zijn omdat hun ouders minder tijd hebben om leuke dingen te doen. En ze missen natuurlijk de broer of zus van vóór het ongeluk toen ze nog lekker samen konden voetballen!

NAH: Niet altijd handig! door Hanneke van der Werf

Korte omschrijving

Een kinderboek voor kinderen zonder NAH (niet-aangeboren hersenletsel), maar met NAH in het gezin. Wat maakt een kind door als zijn broer, zus, vader of moeder een hersenletsel oploopt?
In dit leesboek voor kinderen van ca. 8 – 12 jaar staan twee verhalen van kinderen uit een gezin met NAH. Ze geven een reëel beeld en leveren een gevoel van begrip en erkenning van de dagelijkse problemen op.

Oma Majesteit door Joke Kranenburg

Korte omschrijving

Veronica schrikt erg als ze hoort dat haar gekke, vrolijke oma, bij wie ze sinds de dood van haar ouders woont, een beroerte heeft gekregen. In afwachting van haar herstel gaat ze logeren bij de enige oom en tante die ze heeft. Roman voor kinderen vanaf 8 jaar. Sjaloom.

Plotseling werd papa ziek ...hij heeft een beroerte gehad door CVA vereniging FOLDER

Pony aan zee door Ella Weisbrod

Korte omschrijving
Een indringend leesboek voor kinderen vanaf 10 jaar, over het leren leven met een (plotseling) gehandicapt familielid.
 

Tom, wat is er met mama door Hanzehogeschool FOLDER

Korte omschrijving

Hanzehogeschool in Groningen heeft samen met de Nederlandse CVA vereniging
twee folders uitgegeven die kinderen voorlichting geven over een beroerte. Over (groot)ouders met een beroerte.
Een folder is voor kinderen op het niveau van 4 tot en met 6 jaar, de tweede folder voor kinderen van 7 tot en met 10 jaar.

Het is de bedoeling dat de ouder(s)/verzorger(s) de folder met het kind (tot 6 jaar) leest. Men kan ook een puzzeltje oplossen en een eigen verhaaltje erin schrijven.

Tom, wat is er met mijn mama ……..
Hoi, ik ben Tom!
Mijn mama heeft ook wat jouw ………. heeft. Ik zal je mijn verhaal vertellen.

Deze folder is voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar.

Waarom heeft een krokodil zo'n platte kop? door H. Hessels

Korte omschrijving

Te bestellen via www.cerebraal.nl