Oorzaken

Oorzaken van hersenletsel

Hersenletsel kan door veel oorzaken ontstaan. Zogenaamd traumatisch letsel ontstaat door geweld van buiten af:
 
Bij niet-traumatisch letsel kan de oorzaak erg uiteen lopen,