Nieuws over hersenletsel

Terug

15 mei 2018 Sallandse netwerkbijeenkomst “patient journey”.

Het Netwerk Hersenletsel Salland organiseert op 15 mei 2018 een fantastische netwerkbijeenkomst “patient journey”.
Zorg dat je erbij bent!


De patient journey geeft een beeld van het (revalidatie)pad dat de patiënt heeft doorlopen en de ervaringen die hieraan verbonden zijn, zowel de dilemma’s als de positieve ervaringen. 
Om dit beeld te krijgen zijn CVA-patiënten geïnterviewd, die door meerdere organisaties van het netwerk Hersenletsel Salland zijn behandeld. 

Daarnaast is met een aantal mantelzorgers is gesproken, om ook de ervaringen vanuit hun perspectief hierin mee te nemen. 
 

Aanmelden kan hier!

 

 

Van deze interviews wordt een analyse gemaakt op thema’s vanuit de beleving van de patiënt, aangevuld met de beleving van de mantelzorger. 

 

 

Deze analyse wordt vóór de werkconferentie opgestuurd aan alle deelnemers, om hen de gelegenheid te geven dit te bestuderen ter voorbereiding op de bijeenkomst van 15 mei.
 
Doelstelling is te komen tot verbetering van de ervaring door het hele netwerk, daarmee de kwaliteit van zorg en behandeling op het juiste moment op de juiste plek naar een steeds hoger niveau te tillen. 
Tijdens de netwerkbijeenkomst d.d. 15 mei 2018 zal een terugkoppeling gegeven worden van de uitkomsten van deze analyse en gaan we in groepjes ideeën en concrete voorstellen bespreken per thema vanuit de analyse. 
 

Programma

  16.45 uur   Inloop koffie/ thee met saucijzenbroodje / kaassoufflé / muffin

  17:00 uur   Welkom door Dineke Vis, netwerkcoördinator 

  17.05 uur   Kick-off Op reis met patiëntervaringen, wat zit er al in de koffer?

  17.30 uur   Brainstorm Wat kunnen wij, als zorgprofessionals, leren van de positieve ervaringen en ervaren dilemma’s van CVA patiënten en mantelzorgers? En wat kunnen we daarmee in de dagelijkse praktijk? 

  18.30 uur   Netwerkpauze met buffet en drankje

  19.00 uur   Elevator pitch Presentatie van de verzamelde voorstellen. 

  19.20 uur   Most wanted. Welke voorstellen vinden we het meest waardevol? 

  19.50 uur   The next step Hoe gaan we verder met die meest waardevolle voorstellen? 

  20.00 uur    Afsluiting 


Na de werkconferentie zullen werkgroepen de geprioriteerde voorstellen uitwerken en de benodigde acties uitzetten. 
Deze uitgewerkte voorstellen worden verwerkt in het jaarplan netwerk Hersenletsel Salland 2019.  

 

Voor details wat betreft de locatie, het tijdstip en het aanmelden, zie deze link.

 

15 mei 2018 Sallandse netwerkbijeenkomst “patient journey”.