Nieuws over hersenletsel

Terug

Aan het werk na een beroerte/hersenletsel. richtlijn NAH&Arbeidsparticipatie. (met link die werkt)

In Nederland krijgen jaarlijks 160.000 individuen een of andere vorm van NAH. Een aanzienlijk aantal van hen behoort tot de beroepsbevolking, namelijk tot bijna driekwart van de patiënten met traumatisch NAH en een kwart van de patiënten met een beroerte.  Slechts 40% van deze patiënten keert binnen twee jaar terug naar werk.

Het Muntendam Symposium is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst van het KCVG. Het heeft tot doel om verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden kennis te laten nemen  van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde.

Daarom werd  tijdens het afgelopen Muntendam Symposium het proces naar werk van patiënten met NAH vanuit het perspectief van belangrijke stakeholders belicht, namelijk de patiënt (als werknemer), de behandelaar en de werkgever.Vervolgens wordt ingegaan op de aspecten die van belang zijn voor het dagelijkse werk van de verzekeringsarts.

De onlangs verschenen richtlijn ‘NAH en Arbeidsparticipatie’ kan daarbij houvast bieden. Met dank aan het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde AMC-UMCG-UWV-VUmc.

Aan het werk na een beroerte/hersenletsel. richtlijn NAH&Arbeidsparticipatie. (met link die werkt)