Nieuws over hersenletsel

Terug

Dr. Jan Meerwaldt Prijs 2018.

Tijdens de NVN Wetenschapsdagen (8 en 9 november 2018) wordt de tweejaarlijkse Jan Meerwaldtprijs uitgereikt voor het beste proefschrift.

Ben jij tussen 1 oktober 2016 en 1 september 2018 gepromoveerd stuur dan je proefschrift op naar de Dr. Jan Meerwaldt stichting. 

De Dr. Jan Meerwaldt Stichting looft tweejaarlijks een prijs uit voor een proefschrift of een reeks artikelen, van een neuroloog of arts-assistent jonger dan 40 jaar. Wie komen er voor de prijs in aanmerking?

Neurologen of AIOS neurologie, tevens lid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, die tussen 1 oktober 2016 en 1 september 2018 een proefschrift of daarmee vergelijkbare publicaties hebben voltooid of gepubliceerd en die de leeftijd van 40 jaar nog niet hebben bereikt.

 

Prijs

De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 7500,-. De prijs wordt sedert 1994 tweejaarlijks uitgereikt op de wetenschappelijke najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. In 20148vindt deze plaats op donderdag 6 november 2014 in NH Sparrenhorst te Nunspeet.

 

Dr. Jan Meerwaldt Stichting

De stichting is opgericht ter nagedachtenis van Dr. J.D. Meerwaldt (1946-1988), neuroloog in het toenmalige Academisch Ziekenhuis Rotterdam (Dijkzigt).

 

Inzending

Dissertaties en publicaties (ten hoogste vijf) kunnen tot 1 oktober 2018 in vijfvoud worden gezonden naar: Dr. Jan Meerwaldt Stichting, per adres: prof. dr. P.J. Koudstaal, Erasmus Medisch Centrum, afdeling neurologie, kamer H695, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

 

Nadere informatie kunt u desgewenst verkrijgen per e-mail.

 

Ter nagedachtenis aan Dr. J.D. Meerwaldt, neuroloog (1946-1988), werd de Dr. Jan Meerwaldt Stichting in het leven geroepen met de bedoeling klinisch neurologisch onderzoek van Nederlandse assistent-neurologen en neurologen te bevorderen.

De Dr. Jan Meerwaldt Stichting looft tweejaarlijks een prijs uit voor een proefschrift of een reeks artikelen, van een neuroloog of arts-assistent jonger dan 40 jaar. 

De inzendingen worden beoordeeld door vier bestuursleden van de Dr. Jan Meerwaldt Stichting, te weten drs. P.A.Th. Carbaat, prof. dr. P.J. Koudstaal, prof. Dr. W.A. van Gool, prof. Dr. J. van Gijn (voorzitter).

Dr. Jan Meerwaldt Prijs 2018.