Nieuws over hersenletsel

Terug

Gaming in de zorg: HU ontwikkelt oefenapp voor kinderen.

Hogeschool Utrecht werkt samen met revalidatiecentrum De Hoogstraat aan een eHealth-applicatie die kinderen met niet-aangeboren hersenletsel

stimuleert om lichamelijke oefeningen te doen ten behoeve van hun revalidatie.

Onderzoeker Joep Janssen presenteerde een prototype op het symposium ‘Kind en Beweging’ van de HU, het WKZ, UMCU en De Hoogstraat.

 

 

Kinderen die hersenletsel oplopen, zijn meestal gebaat bij zo veel mogelijk lichamelijke oefening op een niveau dat voor hen haalbaar is.

 

 

Het aanbod van de therapeuten sluit echter niet altijd aan op de tijd en de vraag van de patiënt.

Daarom is het belangrijk dat kinderen ook buiten kantooruren worden gestimuleerd om hun oefeningen te doen.

“Voor volwassenen die een beroerte hebben gehad, bestaat er de ‘oefenapp beroerte’”, zegt Joep Janssen.

Hij werkt als fysiotherapeut bij De Hoogstraat Revalidatie, in een behandelteam dat gespecialiseerd is in de revalidatie van kinderen met hersenletsel.

Daarnaast heeft hij een aanstelling als onderzoeker bij het lectoraat Innovatie van Beweegzorg, waar hij onderzoek doet naar de toegevoegde waarde en toepasbaarheid van diverse eHealth-applicaties.

Dat soort apps zouden de motivatie voor en de intensiteit van de revalidatietherapie kunnen helpen vergroten.

“In de oefenapp beroerte stelt de behandelaar het niveau van de oefeningen in.

De patiënt krijgt vervolgens filmpjes te zien waarin de oefeningen worden voorgedaan.

Dat werkt heel goed voor volwassenen, maar kinderen vinden het niks.”


Janssen en zijn collega’s bij De Hoogstraat zagen mogelijkheden om ook kinderen via een app aan het oefenen te krijgen.

“Je moet aansluiten bij hun belevingswereld”, zegt de onderzoeker.

“Ik heb de afgelopen jaren veel praatjes gehouden over de meerwaarde van gaming in de zorg.

Velen ervaren dat als een vrij abstract thema. Met dit project ligt er een kans om die meerwaarde aanschouwelijk te maken.

” En zo ontstond Andy. “Andy komt van android, een robot met menselijke trekken.

Hij is de hoofdfiguur in een verhaal dat zich in een spel ontwikkelt.

Andy heeft een deuk in zijn hoofd waardoor hij niet goed kan bewegen en niet goed functioneert.

De speler helpt hem vervolgens zijn huis en tuin weer op orde te brengen.

” De game vraagt de speler bepaalde bewegingen uit te voeren om Andy te helpen.

Dat zijn de oefeningen, maar dan vertaald naar ‘echte’ activiteiten.

“We hebben kinderen gevraagd welke activiteit zij associëren met elke beweging”, zegt Janssen.

“Een oefening waarbij het kind met de handen tussen de knieën naar de grond reikt werd bijvoorbeeld het oogsten van groente uit een moestuin.

Voor sommige bewegingen hadden de kinderen geen associaties.

Daarvoor komt dan Andy’s hond Woef in beeld, die wil spelen door samen bepaalde bewegingen uit te voeren.”

 

Prototype
Onlangs presenteerde Janssen een prototype van de app aan bezoekers van het symposium Kind in Beweging, dat werd georganiseerd door het HU-lectoraat Leefstijl en Gezondheid, samen met het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het UMCU en De Hoogstraat.

De reacties waren erg enthousiast, zegt Janssen.

“Deze app is dermate concreet dat het nut van gamificatie in de zorg plots eenvoudig te begrijpen is. Er was veel animo om bij te dragen aan verdere ontwikkeling ervan, in klankbordgroepen of in pilots bijvoorbeeld.”
Het prototype van de app is ontwikkeld met een startsubsidie van het kfHein-fonds, Vrienden van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en de Edwin van der Sar Foundation.

 

“Nu zijn we bezig met een grotere aanvraag”, zegt Janssen. “De eigenaar van de oefenapp voor volwassenen, Realthings BV, levert het algoritme, terwijl gamedesigner Monkeybizniz de creatieve kant voor zijn rekening neemt. Om een volwaardige app te bouwen, moeten we een hoop oefeningen creëren die ook echt leuk zijn.

Zo kunnen kinderen met hersenletsel op maat oefenen en werken aan een spoedig herstel.

” Als het project een vervolgsubsidie weet te bemachtigen, kan de app binnen een jaar gereed zijn, denkt Janssen.

Gaming in de zorg: HU ontwikkelt oefenapp voor kinderen.