Nieuws over hersenletsel

Terug

Gemeente Nijkerk trekt knip voor Maatjesproject en servicepunt Sigma

Sigma krijgt van de gemeente Nijkerk subsidie voor zowel voortzetting van het maatjesproject,

als het servicepunt voor begeleiding van cliënten naar een voor hen passende vrijwilligersklus.

 

Het maatjesproject richt zich op inwoners van de gemeente die vanwege hun beperking behoefte hebben aan ondersteuning. 

Het kan gaan on kinderen, jongeren of volwassenen met psychische klachten, een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, een lichamelijke beperking of autisme. 

Ook is in sommige gevallen sprake van mantelzorg waarbij ouders, kinderen of anderen tijdelijk worden ontlast door de inzet van een maatje.In de periode van januari 2017 tot en met 24 oktober werden 89 hulpvragen ingediend bij het maatjesproject.

Bij het project zijn veertig vrijwilligers betrokken. De hupvraag neemt steeds meer toe, vooral ook van mensen met een complexe psychische problematiek.

Bijna de helft van de aanvragen wordt aangemeld door de gebiedsteams.

 

Voor het maatjesproject stelt de gemeente in 2018 een subsidie beschikbaar van 34.000 euro.

Zonder deze subsidie zou het project ophouden te bestaan.

Een zelfde bedrag wordt achteraf over 2017 toegekend omdat Sigma anders met de uitvoering van het maatjesproject in de rode cijfers terecht komt.

 

Het servicepunt is in het voorjaar van 2016 door Sigma overgenomen op verzoek van de gemeente.

Via dit punt worden cliënten bemiddeld naar een voor hen passende vrijwilligersklus. Hierbij gaat het in veel gevallen om uitstel, verminderen of het voorkomen van een dure vorm van dagbesteding.

In de laatste situatie is er ook veel minder sprake van deelname door de cliënten zelf.

Om het servicepunt doorgang te laten vinden wordt door de gemeente een eenmalige subsidie van 31.500 euro beschikbaar gesteld voor 2018.

In de loop van dat jaar moet worden gekeken op welke wijze voortzetting van het servicepunt mogelijk is.

Gemeente Nijkerk trekt knip voor Maatjesproject en servicepunt Sigma