Nieuws over hersenletsel

Terug

Gratis beweeguur afsluiting van eerste jaar werkgroep NAH.

Met een gratis beweeguur voor mensen met niet aangeboren hersenletsel  op zaterdag 25 november 2017 in het Winterswijkse

dagcentrum De Helmhorst,  sloot  de werkgroep NAH het eerste jaar van haar bestaan af.Winterswijk.

Met een gratis beweeguur voor mensen met niet aangeboren hersenletsel op zaterdag 25 november 2017 in het Winterswijkse dagcentrum De Helmhorst, verzorgd door Richard te Selle en Boudewijn Inja van Brichbouw, sloot  de werkgroep NAH het eerste jaar van haar bestaan af.

 

Tijdens dit beweeguur, spelen de deelnemers het XXL-bordspel. Dat spel is ontwikkeld door studenten van de afdeling Sport en Bewegen van het Graafschap College, waar Te Selle als docent actief is.

''Het gaat daarbij om hun motorische vaardigheden, maar ook om hun denkvermogen, het vermogen om dingen te verbinden en verbanden te zien, hun inzicht, hun geheugen en hun expressie'',

vertelt Te Selle.

''Die vaardigheden worden in een bordspel verpakt. De mensen krijgen dus te maken met doe-opdrachten en met opdrachten waarbij ze hun hersenen moeten gebruiken.

Het spel bestaat uit totaal 110 oefeningen, waarbij we alles aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers.''

 

Op zaterdag 25 november vertelden Te Selle en Inja en vertegenwoordigers van zwembad Jaspers, Wenters Sports Club, Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), het Winterswijks Schaakgenootschap en MEE,

die naast Brichbouw deel uitmaken van de werkgroep NAH, iets over hun activiteiten voor mensen die met niet aangeboren hersenletsel kampen.


De werkgroep NAH werd ruim een jaar geleden opgericht op initiatief van Suzan de Jong van het team Mens en Omgeving van de gemeente Winterswijk,

met als doel mensen met niet aangeboren hersenletsel te stimuleren op hun manier en naar hun mogelijkheden aan het bewegen en sporten te krijgen.

Dit naar aanleiding van vragen die bij het SKB binnenkwamen van mensen met NAH, die graag hun revalidatie buiten het ziekenhuis een vervolg willen geven.

''Daar kwamen mensen met vragen wat ze nog konden en waar ze eventueel nog konden sporten'', aldus Te Selle die aangeeft dat het initiatief tot oprichting van de werkgroep ook mooi aansloot op de wens van de gemeente Winterswijk zo vitaal mogelijk te zijn. ''De gemeente vindt vitaliteit een belangrijk begrip voor alle inwoners.

Dit is een specifieke doelgroep, waarvoor activiteiten op maat moet worden gemaakt naar eigen wensen en mogelijkheden.''

 

Dat gebeurt bij de diverse sportaanbieders, die met enige regelmaat bij elkaar komen om te overleggen.

''Op die manier kunnen we ervaringen en expertise delen en van elkaar leren'', aldus Inja.

Naast het fysieke aspect komt ook het emotionele aan bod.

Want eens in de twee maanden vindt op zaterdagmorgen in de Zonnebrinkkerk het NAH-café plaats.

Een van de organiserende instanties is MEE, dat in samenwerking met gemeenten en welzijns- en zorgorganisaties ervoor zorgt dat kwetsbare burgers kunnen blijven meedoen in de maatschappij.

''MEE besteedt aandacht aan onder meer acceptatie en rouwverwerking, hoe mensen met NAH moeten omgaan met de maatschappij en de maatschappij met hen'', aldus Te Selle.

 

Van de deelnemende sportaanbieders besteedt Penta al langer aandacht aan mensen met een beperking, hetgeen ook geldt door Brichbouw dat de programma's Indoor, Outdoor, Kom in Beweging en Door Beleving in Beweging voor mensen met een lichamelijke dan wel geestelijke beperking aanbiedt.

Wenters Sports Club en zwembad Jaspers hebben open maanden gehouden voor mensen met NAH om hen de mogelijkheid te geven kennis te maken met hun aanbod voor deze doelgroep.

''Een aantal mensen die bij Wenters Sports Club en het zwembad zijn geweest, hebben besloten om verder te gaan met sporten'', aldus Inja.

''Bij het WSG konden ook mensen met NAH terecht, maar van die doelgroep heeft niemand zich bij die vereniging gemeld.''


Na de beweegdag gaat de werkgroep NAH het eerste jaar evalueren. ''Dan kijken we waar we nog behoefte aan hebben'', aldus Inja.

''We zitten nog in de opbouwfase en vragen ons af wat we precies willen en wat we moeten aanbieden.''
In ieder geval zijn andere sportverenigingen welkom om zich bij de werkgroep aan te sluiten en zich in te zetten voor mensen met NAH.

''Hun aanbod moet dan wel echt bij de doelgroep passen'', aldus Te Selle. ''Het gaat om sport en spel op recreatief niveau.

En we willen wel continuïteit, het moet niet iets eenmaligs zijn. We willen heel graag deze doelgroep aan het sporten en bewegen krijgen. Dit moet zo'n succesformule worden dat het zich als een olievlek verspreidt.''

Gratis beweeguur afsluiting van eerste jaar werkgroep NAH.