Nieuws over hersenletsel

Terug

toppers

Afgelopen woensdag hebben ruim 125 aanwezigen gezien hoe Eline Kanters het 1ste exemplaar van

het boekje“Er lijkt niets met ons aan de hand, maar dat is niet zo...Ons hoofd moet heel hard werken....” ontving. 

 

 

 

Ons boekje gaat over Mo, Silke, Joost, Angela, Max en Sam. Ze lijken gewone kinderen die voor het eerst naar school gaan, een diploma halen, sporten en spelen.

 

 

Die soms lastig zijn, moeilijk doen, puberen, zeer eigenwijs zijn en niet willen.

We leggen uit en geven tips en tricks om te leren beter om te gaan met gedrag van deze kinderen en om je te laten zien dat deze kinderen en jongeren héél graag willen, maar vanwege de gevolgen van hun hersenletsel niet kunnen zoals ze willen.

In de hoop dat heel veel kinderen en jongeren het begrip, steun en support krijgen dat ze nodig hebben om zo gewoon mogelijk te leven met de gevolgen van hun hersenletsel.

Het boekje komt digitaal in oktober 2018 gratis beschikbaar. Alle informatie en de download link komt in deze nieuwsbrief te staan.

 

Meer weten?

Dan kan!

We organiseren trainingen: "Handvatten bij ‘lastig gedrag’ ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel (NAH)".

 

Werk je met kinderen of jongeren met problemen ten gevolge van hersenletsel en wil je beter begrijpen hoe dat werkt en hoe je hierop kunt anticiperen vanuit hulpverleningsperspectief?

Wil je mogelijk hersenletsel herkennen? Dan is deze training een aanrader.

 

Wat leer je tijdens de training?

Gedurende de training leg je een stevige basis voor het werken met kinderen en jongeren met problemen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel.

Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde; agressie, ontremming, wisselende emotieregulatie-problemen, weinig ziekte-inzicht en gebrek aan zelfreflectie, problemen met  plannen & organiseren, moeite met het leggen en onderhouden van sociale contacten en omgaan met angsten.

En er is veel aandacht voor het signaleren en herkennen van hersenletsel. Vroegtijdige signalering kan een kind met NAH en het gezin veel leed besparen. De juiste hulpverlening en behandeling kan betekenen dat een kind en het gezin eerder weten hoe om te gaan met de problematiek en de juiste handvatten en middelen krijgen. Tijdens de training proberen we je bewust te laten worden van de problematiek van NAH bij kinderen en de signalen te herkennen door middel van kennis delen over de werking van de hersenen, oorzaken en gevolgen van NAH en het werken met beeldmateriaal, oefeningen en opdrachten.

 

Opzet

Tijdens de training proberen we medewerkers bewust te laten worden van de problematiek van kinderen, gezinsleden met NAH en de signalen te herkennen.

  • Herkennen en signaleren.

De gevolgen en het symptoomgedrag van NAH laat veel overlap zien met diagnosen zoals hechtingsstoornis, dyslexie, AD(H)D, ODD, CD, angststoornis en ASS. De diagnose NAH kan niet altijd gesteld worden.

Medisch is er soms geen aanwijzing voor letsel, terwijl ouders of de jongere wel een breuk (of een dreigende breuk) zien in de levenslijn.

  • Invloed op dagelijks functioneren.
  • Interactie van de stoornis met ontwikkeltaken.
  • Mogelijkheden voor behandeling en begeleiding.
  • De do's en dont’s in de benadering.
  • De link leggen met eerdere gebeurtenissen

Vaak herstelt een kind met (licht) hersenletsel zich redelijk, maar wanneer er op latere leeftijd een beroep wordt gedaan op andere (complexere) cognitieve vaardigheden kunnen er problemen ontstaan.

Het kind redt het (net) niet op school, ouders en leraren zien ander gedrag, het kind kan zich minder goed concentreren of is prikkelbaar.

Het is de kunst om dan nog een link te kunnen leggen met eerdere gebeurtenissen, zoals een val uit een boom of een ongeluk.

 

Praktische Informatie

Deze training wordt gegeven op:

  • Maandag 8 oktober 2018 van 9.00 – 12.30 uur.

De training wordt gegeven in Zwolle, de exacte locatie wordt na inschrijving gecommuniceerd.

De kosten zijn € 125,- per deelnemer. De training gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen en heeft een maximum van 20 deelnemers.

 

Deze training kan ook als in company training worden aangeboden. De grote van de groep is minimaal 12 personen en maximaal 20 personen. De kosten zijn per groep € 650,- inclusief BTW.

 

Het boekje “Er lijkt niets met ons aan de hand, maar dat is niet zo...Ons hoofd moet heel hard werken....” wordt digitaal aangeboden aan alle deelnemers van de training.

Wordt de training in company gegeven dan bestaat de mogelijk om het boekje exclusief bij te drukken voor alle deelnemers aan de training.

 

Trainers

Deze training wordt gegeven door leden van het expertiseteam kinderen en jongeren met hersenletsel. Dit zijn onder andere:

Karin Arends, NAH deskundige en Staffunctionaris Kwaliteit bij Passie voor Jeugd en Gezin.

Marieke van der Ent, orthopedagoog. Werkzaam bij Pro Juventus (Centrum voor Kinder-en volwassenenpsychiatrie) en als docent verbonden aan opleidingsinstituut PPO betreffende Kind & NAH.  

 

Opgeven en aanvragen.

Wil je je opgeven voor de training op 8 oktober aanstaande?

Of wil je een training organiseren binnen je organisatie?

Mail naar het Expertiseteam Jeugd en Hersenletsel van het hersenletselteam Overijssel via: hersenletselteam@hersenletselnetoverijssel.nl

 

toppers