Nieuws over hersenletsel

Terug

Hersenletsel on Tour met Peter Timofeeff

  

Europese dag van de Beroerte

Deze dag, elk jaar de 2e dinsdag in mei, gebruiken we om extra aandacht te vragen voor NAH. Op deze dag is daarom jaarlijks de finish van onze fietstocht. De tocht zal in 2018 beginnen op donderdag 3 mei en op dinsdag 8 mei, de Europese dag van de Beroerte, eindigen.

 

De etappeplaatsen zijn: start Wilhelmina Ziekenhuis te Assen, Treant zorggroep ‘’De Horst'' te Emmen, Zorgcollectief Zuid West Drenthe ‘’De Weyert te Dwingelo, Sportstad Heerenveen te Heerenveen, Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag, UMCG Beatrixoord te Haren en de finish op 8 mei, de Europese dag van de Beroerte, bij Interzorg Nieuw Graswijk te Assen.

 

   

    

Hersenletsel on Tour, met voormalig RTL4 weerman, en NAH getroffene Peter Timofeeff in de gelederen, fietst zes dagen door Drenthe, Friesland en Groningen!

 

Ruim 6 jaar geleden hebben vijftig mensen, het merendeel getroffen door NAH, voor het eerst door een deel van Nederland gefietst. Met dit evenement werd onder meer aandacht gevraagd voor diverse hersenaandoeningen, bekend als Niet Aangeboren Hersenletsel, kortweg NAH. Naast traumatisch hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeval, zijn beroertes (CVA), Multiple Sclerose, Parkinson, Epilepsie, zuurstofgebrek na reanimatie en hersentumoren belangrijke oorzaken van NAH.                                       

Per jaar zijn er ongeveer 85.000 nieuwe gevallen van traumatisch hersenletsel en ruim 40.000 nieuwe beroertes (CVA en TIA). 500.000 mensen in Nederland leven met de gevolgen.        Daarom hebben wij dit initiatief na vijf jaar weer opgepakt. Enerzijds om permanent de aandacht te vestigen op alle vormen van NAH en de gevolgen voor getroffenen en hun naasten. Anderzijds omdat in beweging komen en blijven voor mensen met NAH van groot belang is!

Na 2 geslaagde edities, Gelderland en Overijssel in 2016 en Noord Brabant en Limburg in 2017 willen wij dit jaarlijks, in telkens wisselende provincies, herhalen. In 2018 doet Hersenletsel   on Tour Friesland, Groningen en Drenthe aan!

We gaan weer met NAH getroffenen en hun lotgenoten door deze mooie provincies fietsen. Zodoende hopen we, naast de nodige aandacht, nieuwe revalidatie fiets- en loopmiddelen bijeen te fietsen. Daarbij worden revalidatiecentra en/of ziekenhuizen aangedaan, waar         de zorg voor NAH een belangrijke plaats inneemt. Hersenletsel on Tour is een werkgroep van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl.

 

Europese dag van de Beroerte

 

Deze dag, elk jaar de 2e dinsdag in mei, gebruiken we om extra aandacht te vragen voor NAH. Op deze dag is daarom jaarlijks de finish van onze fietstocht. De tocht zal in 2018 beginnen op donderdag 3 mei en op dinsdag 8 mei, de Europese dag van de Beroerte, eindigen.

 

De etappeplaatsen zijn: start Wilhelmina Ziekenhuis te Assen, Treant zorggroep ‘’De Horst'' te Emmen, Zorgcollectief Zuid West Drenthe ‘’De Weyert te Dwingelo, Sportstad Heerenveen te Heerenveen, Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag, UMCG Beatrixoord te Haren en de finish op 8 mei, de Europese dag van de Beroerte, bij Interzorg Nieuw Graswijk te Assen.

 

Wij gaan met 25 weekfietsers, waarvan een deel met aangepaste lig- en duofietsen die de hele tour zullen rijden. Daarnaast hebben we elke dag een aantal wisselende ‘’gast’’ fietsers, die 1 etappe meerijden. Qua aantal is het geen groot evenement, maar wanneer het te groot zou worden, is het voor mensen met NAH al snel te druk, bijv. vanwege prikkelgevoeligheid. 

 

 

We hebben enkele duofietsen met trapondersteuning bij ons, waardoor ook de minder mobiele mensen mee kunnen. Verder krijgen we de steun van de diverse revalidatiecentra, het Rode Kruis en een revalidatie technicus.

Wij fietsen met enthousiaste deelnemers, veelal getroffen door diverse vormen van NAH,         en hun lotgenoten. Dit jaar zijn met name mensen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe gevraagd zich aan te melden.

Op 8 mei fietst Peter Timofeeff met ons mee!


Op dinsdag 8 mei (de dag van de beroerte) fietst voormalig weerman Peter Timofeeff met ons mee. Peter Timofeeff is in 2014 getroffen door een hersenbloeding. De hersenbloeding betekende zo’n drie en een half jaar geleden in één keer het einde van Timofeeff’s carrière.

"Het heeft mijn karakter veranderd. Mijn lontje is korter, ik ben emotioneler, roep eerder wat ik vind. Maar ik merk dat zelf niet. Voor mij is de wereld om me heen veranderd."

 

Voor info, check facebook of de website http://hersenletselontour.nl/

Donaties:             

Op deze sportieve manier willen we ook graag sponsorgelden werven voor revalidatie fiets- en loopmiddelen. In beweging komen en blijven is voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel van groot belang! Nieuwe leden en donateurs voor Hersenletsel.nl zijn natuurlijk ook van harte welkom! Donaties kunnen worden gedaan op onderstaand rekeningnummer.

IBAN: NL 82 INGB 0006 6523 56 ten name van Hersenletsel on Tour.

 

 

Hersenletsel on Tour met  Peter Timofeeff