Nieuws over hersenletsel

Terug

Hersenletsel-uitleg lanceert de Dag van Overprikkeling 23 juni!

Hersenletsel-uitleg lanceert de Dag van Overprikkeling

 

Op vrijdag 23 juni 2017 lanceert Hersenletsel-uitleg voor het eerst de Dag van Overprikkeling. 

Hiermee tracht de stichting achter de website meer bewustwording en kennis over overprikkeling als gevolg van hersenletsel te realiseren.

 

Een hersenletsel brengt veelal permanente schade aan de hersenen toe. Hersenletsel kan een gevolg zijn van een trauma van buitenaf, bijvoorbeeld door een ongeval, of van een aandoening ín het lichaam zelf. Veel mensen met een hersenletsel hebben te maken met sensorische overprikkeling. Sensorische overprikkeling houdt in dat bijna elke zintuiglijke prikkeling voor een overmatige reactie van het zenuwstelsel zorgt.Hersenletsel-uitleg lanceert de Dag van Overprikkeling

 

Op vrijdag 23 juni 2017 lanceert Hersenletsel-uitleg voor het eerst de Dag van Overprikkeling.

Hiermee tracht de stichting achter de website meer bewustwording en kennis over overprikkeling als gevolg van hersenletsel te realiseren.

 

Een hersenletsel brengt veelal permanente schade aan de hersenen toe. Hersenletsel kan een gevolg zijn van een trauma van buitenaf, bijvoorbeeld door een ongeval, of van een aandoening ín het lichaam zelf. Veel mensen met een hersenletsel hebben te maken met sensorische overprikkeling. Sensorische overprikkeling houdt in dat bijna elke zintuiglijke prikkeling voor een overmatige reactie van het zenuwstelsel zorgt.

 

"De continue stroom aan prikkels is voor gezonde mensen heel goed te reguleren," legt Ariana van Schaaijk van Hersenletsel-uitleg uit, "maar veel mensen met hersenletsel en andere breingerelateerde aandoeningen zijn extreem gevoelig voor licht, visuele patronen, geur, bewegingen en geluid (!), met name voor achtergrondgeluiden. Deze mensen zien hun leven door het letsel drastisch veranderen. Zij kunnen niet of nauwelijks meer deelnemen aan het openbare leven. Ze zien hun sociale leven sterk achteruitgaan en vaak is deelname aan het werkproces niet meer mogelijk, of niet meer in dezelfde functie.

 

Sensorische overprikkeling is uitputtend. Er zijn zelfs veel mensen die vanwege de prikkelgevoeligheid een ziekenhuisbehandeling niet aankunnen en er daarom voor moeten kiezen levensreddende ingrepen aan zich voorbij te laten gaan. Als erkende belangenorganisatie pleiten we met de Dag van Overprikkeling voor méér bekendheid van de ingrijpende gevolgen van deze sensorische overprikkeling."

 

Bekijk hier de video over de Dag van Overprikkeling

 

Enkele feiten over overprikkeling:
 

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 nieuwe mensen te maken met een vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk of door een hersenbloeding, herseninfarct, hersentumor, hersenontsteking enzovoorts.
Een groot deel van deze groep heeft door het opgelopen hersenletsel last van deze zintuiglijke overprikkelingsklachten.

Veel mensen belanden in een sociaal isolement doordat ze door deze overprikkeling niet meer volledig deel kunnen nemen aan het gezins-, werk- en sociale leven.

Mensen die door het hersenletsel moeizaam of niet kunnen communiceren door bijvoorbeeld een afasie hebben vermoedelijk ook  grote moeite anderen duidelijk te maken dat zij niet tegen geluid, licht of drukte kunnen. 

 

In de media en in de wachtkamer

"De gevolgen van overprikkeling op het dagelijks leven, zowel op korte als lange termijn, zijn vaak heel moeilijk te begrijpen voor een ander", vervolgt Ariana van Schaaijk. "Maar het is cruciaal dat hier in brede kring aandacht voor komt. Wij hebben drie jaar lang ruim 1500 mensen met sensorische overprikkeling bevraagd en wij willen aan hun klachten en symptomen bekendheid geven. Immers, als iemand dus ook nog eens door hersenletsel minder goed kan communiceren, wie geeft die persoon dan een stem? Die stem willen wij hun met deze dag geven."

 

De stichting hoopt landelijke steun via social media en televisie te mogen ontvangen en roept ziekenhuizen, revalidatiecentra, individuele behandelaars en anderen op om het volgende te doen:

 

  • Hang de poster op in uw wachtkamers of behandelkamers
  • Zet uit solidariteit de muziek gedurende één dag op 23 juni helemaal uit
  • Demp indien mogelijk het licht een beetje, een prettig symbolisch gebaar
  • Vraag uw telefonie-dienstverlener om de wachtmuziek gedurende één dag uit te zetten, op 23 juni
  • Bij vragen van uw patiënten over deze dag, stuur hen dan door naar onderstaande websites.

 

"Het zijn kleine gebaren van solidariteit die een grote betekenis hebben voor de mensen die met overprikkeling na hersenletsel leven", aldus Ariana van Schaaijk.

 

Voor meer informatie over de patiënten-belangenorganisatie en overprikkeling na hersenletsel kunt u terecht op de websites www.hersenletsel-uitleg.nl, en www.project-overprikkeling.nl.

Voor meer informatie over de Dag van Overprikkeling, mail naar: 23juni@hersenletsel-uitleg.nl

  

Over Hersenletsel-Uitleg

Hersenletsel-uitleg is ontstaan door een samenwerking tussen mensen vanuit de drie kanten van hersenletsel: mensen met hersenletsel, mantelzorgers èn professionals die zich samen geheel vrijwillig inzetten voor het verspreiden van diepgaande kennis over hersenletsel. Doel is om mensen met hersenletsel en hun omgeving meer begrip te geven over leven met een hersenletsel. We zijn een non-profit organisatie.

Project Overprikkeling is een project van Hersenletsel-uitleg, gewaarborgd in stichting FBIE, (Foundation for Brain Injury Explanation). De stichting heeft een ANBI status.

 

N.B. Wij zijn geen voorstander van 'behandelprogramma's' tegen overprikkeling zonder dat wetenschappelijk onderzoek onomstotelijk het bewijs van goede effectiviteit heeft geleverd.  

 

Hersenletsel-uitleg lanceert de Dag van Overprikkeling 23 juni!