Nieuws over hersenletsel

Terug

Indrukwekkende netwerkbijeenkomst hersenletsel in Deventer

Indrukwekkende netwerkbijeenkomst hersenletsel in Deventer.

 

Rond de Dag van de Beroerte kwamen diverse ketenpartners uit het Netwerk Hersenletsel Salland in het Deventer Ziekenhuis bijeen om te praten over de ‘impact van hersenletsel’. Met name de twee praktijkvoorbeelden van patiënten maakten letterlijk enorme impact op 120 aanwezige bezoekers.

 

Een nog jonge vrouw was net terug van haar huwelijksreis toen ze getroffen werd door een beroerte. Onder andere haar spraakvermogen is daardoor aangetast. Toch vertelde ze op de bijeenkomst zo goed en kwaad als het ging, zelf haar verhaal aan de 120 aanwezige zorgverleners.Indrukwekkende netwerkbijeenkomst hersenletsel in Deventer.

 

Rond de Dag van de Beroerte kwamen diverse ketenpartners uit het Netwerk Hersenletsel Salland in het Deventer Ziekenhuis bijeen om te praten over de ‘impact van hersenletsel’. Met name de twee praktijkvoorbeelden van patiënten maakten letterlijk enorme impact op 120 aanwezige bezoekers.

 

Een nog jonge vrouw was net terug van haar huwelijksreis toen ze getroffen werd door een beroerte. Onder andere haar spraakvermogen is daardoor aangetast. Toch vertelde ze op de bijeenkomst zo goed en kwaad als het ging, zelf haar verhaal aan de 120 aanwezige zorgverleners. Over waar ze tegenaan liep tijdens de revalidatie en wat hersenletsel met jezelf en je relatie doet. Wat er met je gebeurt als verzorgers tegen je zeggen dat het ‘niks meer wordt’ en het verpleeghuis de enige optie nog is. De jonge vrouw vocht voor haar kwaliteit van leven, revalideerde wat langer door en kan nu toch ‘gewoon’ thuis wonen. Haar ultieme wens. Dineke Vis, netwerkcoördinator Hersenletsel: ‘Dit soort verhalen zijn zo belangrijk om in netwerkverband te horen. Ze hebben zoveel impact als je die van de patiënt zelf hoort. Dit soort verhalen motiveert om samen, in het hele netwerk, te werken voor het welzijn van mensen die leven met de gevolgen van Hersenletsel in Salland.

 

Druk bij partners

Minstens zo indrukwekkend was het verhaal van een zeventigjarige ondernemer uit Olst. Het ging niet goed met zijn bedrijf en tot overmaat van ramp kreeg de man hersenletsel. Wie de man ziet, merkt eigenlijk niks. Hij komt goed uit zijn woorden en kan wel schrijven, maar bijvoorbeeld niet meer teruglezen wat hij heeft opgeschreven. De druk van én het afronden van hun onderneming  én de zorg voor haar man kwam bij zijn vrouw te liggen. Dineke Vis: ‘In netwerkverband hadden we beter kunnen kijken naar de mogelijkheden hoe we bijvoorbeeld het vervoer van de man naar het revalidatiecentrum hadden kunnen organiseren om zo de echtgenote te ondersteunen. Soms worden mensen in de omgeving van de patiënt teveel belast.’

 

Nazorg Monitor

Associate lector NA(H)-zorg op maat, Kitty Jurrius, hield op de avond een lezing over de Hoofdletsel Nazorg Monitor. Een systematiek die in de tijd bijhoudt hoe het met de patiënt gaat. Bij sommige problemen wordt niet altijd de link gelegd met hersenletsel. De monitor helpt inzichtelijk te maken hoe het met de patiënt gaat. In het Deventer Ziekenhuis wordt deze monitor in een voorstudie getest.

 

Indrukwekkend

Samenvattend zegt Dineke Vis over de avond die werd georganiseerd door Solis, Dimence, Deventer Ziekenhuis, Carinova, Tactus, InteraktContour, Zozijn, Mee, HCDO en Klimmendaal: ‘In één woord: indrukwekkend. Het is supergoed om elkaar te ontmoeten. Mensen kunnen op zo’n avond één-op-één feedback geven en in contact komen met zorgverleners die je normaal alleen van naam of via de mail kent. We hebben op de avond echt verbinding gelegd. Het was een avond met ook impact voor alle zorgverleners.’ 

Indrukwekkende netwerkbijeenkomst hersenletsel in Deventer