Nieuws over hersenletsel

Terug

Kunstzinnig Brein

Kunst-Zinnig-Brein was duidelijk  aanwezig op het Nursing-congres over NAH.

Kunst-Zinnig-Brein is nauw verbonden aan Siza.

Het collectief van kunstenaars met hersenletsel heeft woensdag 24 januari jl. indruk gemaakt tijdens het Nursing-congres over Niet-Aangeboren Hersenletsel in congrescentrum De Reehorst in Ede.Ontstaan Kunst-Zinnig Brein
Kunstenaars van het Kunst-Zinnig Brein waren/zijn allen cliënten van het Centrum voor Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in Teuge,
onderdeel van zorgorganisatie Siza.

Al deze cliënt- kunstenaars hebben hersenletsel opgelopen. Dat heeft een enorme impact op hun leven.


Zij hebben allemaal gewoon en volwaardig gefunctioneerd, tot hen plots iets overkomen is waardoor dat niet meer kan. De gevolgen zijn vaak groot. 

 

In het Centrum voor Niet Aangeboren Hersenletsel kwamen de cliënt kunstenaars in aanraking met schilderen en tekenen.

Velen van hen hadden voor hun hersenletsel nog nooit geschilderd en getekend.

Ank Kempink, kunstenaar en begeleider van de groep, stimuleerde de kunstenaars in hun schilderkunst.

Het schilderen hielp de kunstenaar met het verwerken van het hersenletsel en hun veranderende leven.

Als een schilderij klaar was ging Ank met de kunstenaar in gesprek en zo ontstonden de verhalen. 

 

In 2011 hebben de cliënt kunstenaars, onder bezielende begeleiding van Ank Kempink, begeleider van het centrum, een eerste expositie van hun werken
gehouden in Galerie De Statenhoed te Twello. Deze expositie was een groot succes ,mede door de verhalen die de kunstwerken ondersteunden, waardoor de
beeldende kracht nog sterker werd. Alle schilderijen en hun verhalen, gevoelens en gedachten omgezet in vormen, lijnen en kleur, vertellen wat Niet Aangeboren
Hersenletsel met hen heeft gedaan en nog doet. Maar ook hoe zij weer hun leven nieuwe vorm geven met hun zichtbare, maar vooral ook de onzichtbare beperkingen. 

Om alles beter te kunnen stroomlijnen en meer expositiebronnen te kunnen aanboren, maar ook om draagkracht te krijgen bij de cliënten heeft Ank een aantal
cliënt kunstenaars gevraagd om zitting te nemen in een, toen nog op te zetten, kunstcommissie. Deze kunstcommissie is gestart in september 2011. De
kunstcommissie bestaat uit een aantal kunstenaars, vrijwilligers en Ank. De kunstcommissie en het kunstenaarscollectief kreeg de naam Het Kunst-Zinnig Brein.

 

Algauw volgde nog een aantal exposities. Het plaatsen van de verhalen bij de geëxposeerde schilderijen bleek een groot succes. Hierdoor ontstond het idee
om de verhalen met foto van het schilderijen te bundelen. Dit idee werd verder uitgekristalliseerd en begon steeds meer vorm te krijgen. Het boek werd een serieus project. 

In 2013 werden er stappen gemaakt om het boek uit te gaan geven. Het belang van dit boek werd onderstreept door diverse mensen uit het netwerk van Ank. Zij werden enthousiast en wilden graag mede vorm gaan geven. De inhoud werd bepaald en er werden flinke stappen gezet om het uitgeven van het boek te bewerkstelligen. Een boek vol met beelden en verhalen gemaakt door kunstenaar die allen kampen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Dit boek vertelt hun verhaal. Door hun kunst en hun verhalen laten zij zien hoe hun weg is geweest of nog is. De kunstwerken verbinden hun gevoelens en ervaringen in beeld en vorm. Het neemt de lezer mee in de wereld van Niet Aangeboren Hersenletsel. 

 

Wat we graag willen bereiken met dit boek is het krijgen van begrip en (h)erkenning.

Door onze omgeving, maar ook door de professionals, artsen, verpleegkundigen, mensen uit de zorg enz. Maar dit boek is vooral ook voor alle mensen die zelf of in hun omgeving met Niet Aangeboren Hersenletsel worden geconfronteerd. 

Door middel van dit boek, maar ook door te exposeren, willen we ons zichtbaar maken en willen we laten zien wat we, ondanks onze beperkingen, nog kunnen doen en hoe het ons helpt met het weer krijgen van zelfvertrouwen, dat het helpt bij het accepteren van het Niet aangeboren Hersenletsel, maar vooral dat wij er weer toe doen. Zichtbaar maken dat wij weer deelnemen aan de maatschappij. Door kunst weer perspectief in ons leven hebben. 

 

Vanaf 2015 kwamen de kunstenaars niet alleen meer vanuit het Centrum voor NAH maar ook vanuit de ontmoetingsplekken binnen Apeldoorn.

Hierdoor ontstond er een grote groep kunstenaars binnen het kunstenaarscollectief. 

 

Tussen 2013 en vandaag zijn er een flink aantal exposities geweest. Alle expositie werden binnen de regio Apeldoorn - Deventer gehouden en waren een groot succes. 

 

Voor een grote expositie bij het Waterschap Vallei en Veluwe is er, eind februari 2016, een schildersgroep ontstaan. Allen kunstenaars met NAH die ook schilderen op de ontmoetingsplekken. Zij zijn een aantal keren bij elkaar geweest en hebben gewerkt aan diverse schilderijen met het thema water. Dit gaat naar alle waarschijnlijkheid een vervolg krijgen in het najaar. 

Na een periode van lange adem is ons grote doel gerealiseerd en is het uitgeven van het boek gerealiseerd. 

Op 19 mei 2016 is het boek, bij het Waterschap Vallei en Veluwe, gepresenteerd. Het eerste exemplaar is, in bijzijn van de Dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe Tanja Klip-Martin en de Apeldoornse WMO wethouder Paul Blokhuis, overhandigd aan Annet Wielemaker van de Hersenstichting. Bij het Waterschap Vallei en Veluwe is er gelijktijdig een expositie geopend met het thema Water.

Kunstzinnig Brein