Nieuws over hersenletsel

Terug

Kwaliteitsstandaard Acuut Herseninfarct.

De kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’ is aangeboden aan Zorginstituut Nederland voor opname in het openbare Register. 

Met de aanbieding van de kwaliteitsstandaard zijn de partijen overeengekomen hoe de spoedzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct in het algemeen, en intra-arteriële trombectomie (IAT) in het bijzonder, ingericht gaat worden.

De verantwoordelijkheid voor de implementatie van de kwaliteitsstandaard ligt bij de veldpartijen. 
Het Zorginstituut zal de implementatie volgen en evalueren.Kwaliteitsstandaard Acuut Herseninfarct.

In de standaard komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: - Volume- en kwaliteitsnormen intra-arteriële trombectomie (IAT) IAT, indicatiecriteria en de organisatie van zorg (nationale en regionale inbedding van IAT binnen de CVA ketenzorg.

 

De kwaliteitsstandaard Acuut herseninfarct omvat:

 • de richtlijn herseninfarct en hersenbloeding, waarin de indicaties voor IAT zijn beschreven;
 • een voorbeeldprotocol regionale inrichting acute beroertezorg, dat zorgt voor inbedding van IAT in de spoedzorgketen;
 • een set kwaliteitscriteria inclusief volumenormen voor zowel centra die beroertezorg aanbieden als voor IAT-centra (deze zijn van kracht vanaf 1 januari 2017);
 • een set kwaliteitsindicatoren CVA(B);
 • patiënteninformatie;
 • een inleiding, die bovenstaande documenten verbindt.

 

Betrokken partijen:
 • De Hart&Vaatgroep
 • Hersenletsel.nl
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Ambulancezorg Nederland (AZN)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Ministerie van Volksgezondheid
 • Welzijn en Sport (VWS)
 • Federatie Medisch Specialisten (Federatie)
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • Nederlandse Hartstichting

Kwaliteitsstandaard Acuut Herseninfarct.