Nieuws over hersenletsel

Terug

(vernieuwde) richtlijn Neuropsychologische Revalidatie.

Daar waar de vorige richtlijnen voornamelijk de behandeling van cognitieve gevolgen na hersenletsel bevatten, is in deze herziening een uitbreiding gemaakt naar neuropsychologische revalidatie.

Hiermee wordt de behandeling van patiënten met cognitieve, emotionele, sociale en/of gedragsmatige gevolgen van hersenletsel en/of behandeling van het systeem van deze patiënten, gericht op het zo goed mogelijk leren omgaan met deze gevolgen bedoeld.

 

 

Onder redactie van prof. dr. Caroline van Heugten, dr. Dirk Bertens en prof. dr. Joke Spikman zijn de richtlijnen Neuropsychologsiche revalidatie herzien, uitgebreid en geüpdatet.

 

 

De belangrijkste verandering ten opzichte van de 'oude' richtlijn uit 2007 is dat de nadruk niet alleen ligt op de cognitieve gevolgen van hersenletsel, maar ook op emotie, gedrag en systeem van de patiënt. 

Daar waar de vorige richtlijnen voornamelijk de behandeling van cognitieve gevolgen na hersenletsel bevatten, is in deze herziening een uitbreiding gemaakt naar neuropsychologische revalidatie.

Hiermee wordt de behandeling van patiënten met cognitieve, emotionele, sociale en/of gedragsmatige gevolgen van hersenletsel en/of behandeling van het systeem van deze patiënten, gericht op het zo goed mogelijk leren omgaan met deze gevolgen bedoeld.

 

Totstandkoming.
De richtlijnen zijn gebaseerd op de onderzoeksprojecten van het consortium Cognitieve Revalidatie van het HCMI (Hersenen & Cognitie Maatschappelijk Initiatief) van NWO en aangevuld met relevante studies op het gebied van de neuropsychologische revalidatie, zowel in Nederland als internationaal.

De richtlijnen zijn het product van vele collega’s die als auteur teksten hebben aangeleverd en/of als expert met een kritische blik naar conceptteksten hebben gekeken.

Hierdoor is het mogelijk geworden om een zeer compleet en waardevol document te maken dat de komende jaren als leidraad voor de neuropsychologische revalidatie kan dienen.

Het huidige beste bewijsmateriaal is samengevoegd in deze richtlijnen en vertaald in praktische aanbevelingen voor de praktijk en verder onderzoek. 

 

U kunt de richtlijn hier downloaden. 

(vernieuwde) richtlijn Neuropsychologische Revalidatie.