Nieuws over hersenletsel

Terug

Nieuwe vervolg-film: `Een beroerte…houdt je bezig`.

In 2000 heb ik een film gemaakt over de heer Wieringa.

Hij werd in dat jaar getroffen door een beroerte.

Hij werd na zijn opname in het Martini Ziekenhuis te Groningen twee jaar door een filmploeg gevolgd.

Dit resulteerde in `Een beroerte…houdt je bezig`. 

 

De film werd in de jaren daarna vaak gebruikt bij voorlichting aan patiënten, mantelzorgers en scholing van vrijwilligers, studenten, zorgverleners. 

Daarbij vroeg men zich regelmatig af, hoe het verder was gegaan met dhr. Wieringa.

Daarom hebben we in 2016 en 2017 opnamen gemaakt voor een vervolg op de film uit 2000

 

 

Uit het nieuwe filmmateriaal zijn twee DVD´s samengesteld:

 

 


1. `herstellen van een beroerte` (voor mensen met een beroerte, familie,mantelzorgers), die toont hoe de heer Wieringa aan zijn herstel heeft gewerkt.

Na jarenlang knokken heeft hij blijvende gevolgen van zijn beroerte leren accepteren en manieren bedacht om daar mee om te gaan.


2. `herstelondersteuning na een beroerte` (voor studenten en professionals), die toont hoe de heer Wieringa bij zijn herstel ondersteund werd door familie, partner en zorgverleners in de CVA-zorgketen.

Bij deze DVD is een werkboek gemaakt met teksten en opdrachten, die aansluiten bij de filmfragmenten op de DVD. 
 
Een impressie van beide films en hoe te bestellen staat hier. 

 

 

 

Werkboek bij de film `herstelondersteuning na een beroerte`
Inleiding
Hoofdstuk 1: Een beroerte, oorzaken, gevolgen 1.1 Een beroerte 1.2 Oorzaken, risicofactoren, erfelijkheid en TIA 1.3 Gevolgen van een beroerte 1.4 Mantelzorg en lotgenotencontact 1.5 Beschrijven van gevolgen van een beroerte
Hoofdstuk 2: Gezondheidsmodellen 2.1 Biomedisch model 2.2 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 2.3 Positieve Gezondheid 2.4 Herstelmodel 2.5 Gevolgen voor burgers, zorgverleners en opleidingen
Hoofdstuk 3: Zorg voor CVA-patiënten in de chronische fase 3.1 Acute, revalidatie en chronische fase 3.2 CVA-zorgketen 3.3 Centrale zorgverlener
Hoofdstuk 4: Werken met de DVD en het werkboek Opdrachten bij het filmfragment: 4.1 Ziekenhuis 4.2 Weer thuis 4.3 Terugblik 4.4 Gevolgen en herstel 4.5 Huisarts 4.6 Slot
Opdrachten bij: 4.7 De hele film `herstelondersteuning na een beroerte` 4.8 Het filmfragment `Het CVA van dhr. Wieringa` 4.9 Het filmfragment `CVA-zorgketen Groningen`
4.10 Kiezen van opdrachten

Nieuwe vervolg-film: `Een beroerte…houdt je bezig`.