Nieuws over hersenletsel

Terug

Meer oefenen met mantelzorger mogelijk effectief na beroerte

In een door een Nederlandse onderzoeksgroep uitgevoerde Cochrane review is gebleken dat het doen van oefeningen onder begeleiding van een mantelzorger van meerwaarde kan zijn boven de reguliere (fysiotherapie)behandeling bij patienten na een beroerte (CVA). 

In een door een Nederlandse onderzoeksgroep uitgevoerde Cochrane review is gebleken dat het doen van oefeningen onder begeleiding van een mantelzorger van meerwaarde kan zijn boven de reguliere (fysiotherapie)behandeling bij patienten na een beroerte (CVA).

Verbetering kwaliteit van leven, loopafstand en balans

Op basis van de bestaande literatuur (9 RCT-studies bij in totaal 333 patienten) kon voorzichtig geconcludeerd worden dat deze oefeningen kunnen zorgen voor extra verbeteringen in kwaliteit van leven, loopafstand en balans, maar niet in algemeen dagelijks functioneren.

Het was al bekend dat als CVA-patienten vaker oefenen, er meer verbetering in de klachten en het dagelijks functioneren zal optreden. Het is echter praktisch en financieel niet mogelijk om deze patiënt dagelijks door een professionele zorgverlener (veelal fysiotherapeut) te laten begeleiden. Daarom is de uitkomst dat een mantelzorger, als aanvulling op de professionele zorg, deze rol op zich kan nemen zeer relevant.

Deze Cochrane review is uitgevoerd door revalidatiearts Judith Vloothuis (Reade, Amsterdam), onder begeleiding van prof.dr. Gert Kwakkel en dr. Erwin van Wegen (VUmc/Reade, Amsterdam). Zij zijn momenteel ook de kosteneffectiviteit van mantelzorg-begeleide oefentherapie, als aanvulling op de reguliere zorg, aan het onderzoeken.

Meer oefenen met mantelzorger mogelijk effectief na beroerte