Nieuws over hersenletsel

Terug

Samen beslissen in de CVA Zorgketen van start in Zwolle!

Samen beslissen in de CVA Zorgketen van start in Zwolle!

 

Het project Samen beslissen in de CVA Revalidatie is gestart!

Het Kennisnetwerk CVA Nederland  trekt hierin samen op met o.a. Revalidatie Nederland, Vereniging van Revalidatieartsen, Hersenletsel.nl en de kaderartsen HVZ.

Financiering voor het project komt van het Zorginstituut Nederland in het kader van het Transparantiejaar 2016.Samen beslissen in de CVA Zorgketen van start in Zwolle!

 

Het project Samen beslissen in de CVA Revalidatie is gestart!

Het Kennisnetwerk CVA Nederland  trekt hierin samen op met o.a. Revalidatie Nederland, Vereniging van Revalidatieartsen, Hersenletsel.nl en de kaderartsen HVZ.

Financiering voor het project komt van het Zorginstituut Nederland in het kader van het Transparantiejaar 2016.

 

Het doel van het project is het bevorderen van samen beslissen én de informatie verstrekking over de mogelijke behandelvormen en behandelaars in de CVA zorgketens. 

Het accent ligt op de revalidatie en chronische fase. In het komende jaar gaan vijf CVA zorgketens aan de slag met het implementeren.

Ook worden er tools ontwikkeld die het proces van samen beslissen ondersteunen, zoals keuzeinstrumenten, een scholing, een informatietool over zorgvormen in de regio.

 

“De meerwaarde is dat de patiënt meer betrokken is bij de behandeling en gemotiveerder om deze uit te voeren”  - Marion van Gend, Praktijkondersteuner

 

Implementatie van samen beslissen

De teams uit de vijf CVA zorgketens hebben de opdracht om 3 momenten in het CVA zorgproces te kiezen waar zij met gedeelde besluitvorming aan de slag gaan.

De regionale teams vervullen een belangrijke rol bij de implementatie van samen beslissen: reflectie op de bestaande praktijk, uitwerken van een veranderplan en implementatie van de beoogde veranderdoelen. De teamleden zijn ambassadeurs voor hun collega’s in de  CVA zorgketen.

Een team bestaat uit een CVA-nazorgverpleegkundige, een patiëntenvertegenwoordiger, een revalidatiearts, een huisarts/praktijkondersteuner, aangevuld met andere disciplines.

De teams worden  door het projectteam ondersteund bij de implementatie. 

Ook komt er een leernetwerkomgeving waarin uitwisseling tussen teams kan plaatsvinden en zijn er landelijke bijeenkomsten.

 

Model voor samen beslissen in de CVA zorg

Samen beslissen is het proces waarin de zorgverlener en de patiënt samen beslissingen nemen over de zorg.

Samen beslissen is vooral belangrijk wanneer er sprake is van meerdere min of meer gelijkwaardige opties voor diagnostie, behandeling en zorg en waarbij de voorkeuren van de patiënt  een grote rol spelen.

Het proces van samen beslissen bestaat uit vier stappen (Stiggelbout 2015):
 

Stap 1:   De zorgverlener vertelt de patiënt dat hij of zij een keuze heeft.
Stap 2:   De zorgverlener en patiënt delen informatie over de opties met de voor- en nadelen.
Stap 3:   De zorgverlener helpt de patiënt om inzicht te krijgen in zijn voorkeuren in relatie tot de opties.
Stap 4:  De zorgverlener en de patiënt nemen gezamenlijk een beslissing.
 

Deze vier stappen worden meestal gezet in meerdere gesprekken tussen de zorgverlener en de patiënt. Tussen de stappen is een time-out nodig zodat de patiënt bedenktijd krijgt.  

Na een CVA of NAH kunnen diverse gezondheidsproblemen ontstaan, die van invloed kunnen zijn op het proces van samen beslissen.

Dit zijn bijvoorbeeld problemen met Taal, spraak, stem en communicatie, Leren en toepassen van kennis Verandering in cognitie Verandering in gedrag. 

Met experts om die reden het bestaande model verder uitgewerkt voor de CVA zorg. 

 

“Communicatie met een NAH patiënt vraagt om een locomotief voor én om een locomotief achter. Daar moet je echt alle energie in stoppen om dat goed te laten verlopen" - Prof Ribbers, Revalidatiearts

 


 

  

 

 

Samen beslissen in de CVA Zorgketen van start in Zwolle!