Nieuws over hersenletsel

Terug

Training: Handvatten bij ‘lastig gedrag’ bij kinderen met mogelijk hersenletsel.

Weet jij wat je 'net' even anders kan doen? Welke handvatten er allemaal zijn? Anders dan bij kinderen/jeugd met bijvoorbeeld autisme of ADHD? Weet jij wanneer super eigenwijs kleutergedrag of geweldig pubergedrag 'normaal' is en wanneer er mogelijk hersenletsel is? Weet jij welke 'dingen' je allemaal kan doen om kinderen/jeugd met hersenletsel verder te helpen? Leden van het expertiseteam en schrijvers  van het boekje "er lijkt niets met ons aan de hand maar dat is niet zo...ons hoofd moet heel hard werken"geven een training als jij dat wilt!

 

 

 

 

De schrijvers van het boekje "er lijkt niets met ons aan de hand maar dat is niet zo...ons hoofd moet heel hard werken" geven met enthousiasme en plezier een training bij jou in je organisatie of op een andere locatie.

 

 

Werk je met kinderen of jongeren met problemen ten gevolge van hersenletsel en wil je beter begrijpen hoe dat werkt en hoe je hierop kunt anticiperen vanuit hulpverleningsperspectief?

Wil je mogelijk hersenletsel herkennen? Dan is deze training een aanrader.

 

Wat leer je tijdens de training?

Gedurende de training leg je een stevige basis voor het werken met kinderen en jongeren met problemen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel.

Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde; agressie, ontremming, wisselende emotieregulatie-problemen, weinig ziekte-inzicht en gebrek aan zelfreflectie,

problemen met  plannen & organiseren, moeite met het leggen en onderhouden van sociale contacten en omgaan met angsten.

 

En er is veel aandacht voor het signaleren en herkennen van hersenletsel.

Vroegtijdige signalering kan een kind met NAH en het gezin veel leed besparen.

De juiste hulpverlening en behandeling kan betekenen dat een kind en het gezin eerder weten hoe om te gaan met de problematiek en de juiste handvatten en middelen krijgen.

Tijdens de training proberen we je bewust te laten worden van de problematiek van NAH bij kinderen en de signalen te herkennen door

middel van kennis delen over de werking van de hersenen, oorzaken en gevolgen van NAH en het werken met beeldmateriaal, oefeningen en opdrachten.

 

Opzet

Tijdens de training proberen we medewerkers bewust te laten worden van de problematiek van kinderen, gezinsleden met NAH en de signalen te herkennen.

  • Herkennen en signaleren.

De gevolgen en het symptoomgedrag van NAH laat veel overlap zien met diagnosen zoals hechtingsstoornis, dyslexie, AD(H)D, ODD, CD, angststoornis en ASS.

De diagnose NAH kan niet altijd gesteld worden. Medisch is er soms geen aanwijzing voor letsel, terwijl ouders of de jongere wel een breuk (of een dreigende breuk) zien in de levenslijn.

  • Invloed op dagelijks functioneren.
  • Interactie van de stoornis met ontwikkeltaken.
  • Mogelijkheden voor behandeling en begeleiding.
  • De do's en dont’s in de benadering.
  • De link leggen met eerdere gebeurtenissen

Vaak herstelt een kind met (licht) hersenletsel zich redelijk, maar wanneer er op latere leeftijd een beroep wordt gedaan op andere (complexere) cognitieve vaardigheden kunnen er problemen ontstaan.

Het kind redt het (net) niet op school, ouders en leraren zien ander gedrag, het kind kan zich minder goed concentreren of is prikkelbaar.

Het is de kunst om dan nog een link te kunnen leggen met eerdere gebeurtenissen, zoals een val uit een boom of een ongeluk.

 

Praktische Informatie

Deze training kan in jouw organisatie gegeven worden. De grote van de groep is minimaal 12 personen en maximaal 20 personen. De kosten zijn per groep € 650,- inclusief BTW.

 

Het boekje “Er lijkt niets met ons aan de hand, maar dat is niet zo...Ons hoofd moet heel hard werken....” wordt digitaal aangeboden aan alle deelnemers van de training.

Wordt de training in company gegeven dan bestaat de mogelijk om het boekje exclusief bij te drukken voor alle deelnemers aan de training.

 

Trainers

Deze training wordt gegeven door leden van Expertiseteam Jeugd en Hersenletsel van het hersenletselteam Overijssel. 

 

Opgeven en aanvragen.

Wil je een training organiseren binnen je organisatie?

Mail naar het Expertiseteam Jeugd en Hersenletsel van het hersenletselteam Overijssel via: hersenletselteam@hersenletselnetoverijssel.nl

 

 

Training: Handvatten bij ‘lastig gedrag’ bij kinderen met mogelijk hersenletsel.