Nieuws

Terug

Boek. Cognitieve Revalidatietherapie; Logopedische Diagnostiek.

Bent u logopedist en wilt u zich beroepshalve verdiepen in de diagnostiek nodig voor verantwoorde behandeling van cliënten met cognitieve stoornissen ten gevolge van hersenletsel,

dan geeft dit boek een duidelijk overzicht van wat de laatste wetenschappelijke inzichten zijn op dit gebied.Stapsgewijs wordt hier de logopedist vertrouwd gemaakt met de wijze waarop de benodigde informatie over de cliënt verzameld kan worden om vervolgens te kunnen komen tot gedegen uitspraken over zijn leervermogen,

de benadering van de cliënt en welke behandeldoelen bereikbaar kunnen zijn.

 

Het boek Cognitieve Revalidatietherapie is tevens bedoeld als naslagwerk voor logopedisten.

De verbanden tussen enerzijds de stoornis van de cliënt en anderzijds de verandering van zijn communiceren zijn uitvoerig beschreven en evidence-based onderbouwd.

Geïnteresseerden kunnen het boek aanschaffen via de webshop van Hersenwerk.

 

 

Boek. Cognitieve Revalidatietherapie; Logopedische Diagnostiek.