Nieuws

Terug

De wereld op zijn kop: Gevolgen van traumatisch hersenletsel in beeld.

Op 18 september jl. sprak mw. prof.dr. Joukje van der Naalt haar oratie uit met de titel: "De wereld op zijn kop: Gevolgen van traumatisch hersenletsel in beeld."

Traumatisch hersenletsel is een veel voorkomend probleem met een grote impact op het dagelijks leven. 

In haar oratie stelt prof.dr. Joukje van der Naalt dat er te weinig aandacht is voor de gevolgen van traumatisch hersenletsel. Jaarlijks lopen 85.000 mensen traumatisch hersenletsel en een kwart van die patiënten is een half jaar na het ongeval niet in staat op zijn of haar oude niveau te functioneren.

Dit leidt uiteindelijk tot hoge kosten voor medische zorg en arbeidsverzuim.

 

Haar onderzoek richt zich op de gevolgen van traumatisch hersenletsel en welke factoren van invloed zijn op het herstelpatroon van patiënten.

In haar oratie is ze ingegaan op nieuwe mogelijkheden om hersenschade te detecteren met biomarkers en beeldvormende technieken zoals fMRI.

Zowel de ernst van de hersenschade als ook persoonlijkheidsfactoren zijn van invloed op de uitkomst na traumatisch hersenletsel, stelt van der Naalt.

 

Een groot nationaal onderzoek liet zien dat ‘coping’ (de manier waarop patiënten omgaan met hun klachten) en stemming bijdragen aan het herstelpatroon na traumatisch hersenletsel.

Daarnaast was het mogelijk met (f)MRI structurele afwijkingen aan te tonen in de hersenen maar ook een verstoorde communicatie tussen hersennetwerken kort na een ongeval.


Verder signaleert Van der Naalt dat er voor patiënten met gedragsveranderingen geen geschikte zorg voor handen is en dat deze patiënten vaak vastlopen in hun integratie na traumatisch hersenletsel.

Om goede zorg te bieden is samenwerking noodzakelijk en zij pleit dan ook voor een multidisciplinaire aanpak van patiënten met traumatisch hersenletsel gericht op vroege identificatie van risicopatiënten zodat betere begeleiding kan worden geboden.
 

De wereld op zijn kop: Gevolgen van traumatisch hersenletsel in beeld.