Nieuws

Terug

Filmpje: “Samen beslissen in de CVA zorgketen”.

Ten behoeve van het project Samen Beslissen heeft het Kennisnetwerk CVA NL een animatiefilmpje ontwikkeld over Samen Beslissen met patiënten met CVA of hersenletsel. 

Hierin wordt verteld wat Samen Beslissen inhoudt en hoe dit in de praktijk toe te passen. 

Dit filmpje is voor een ieder te gebruiken.Dit project wordt gesubsidieerd door het Zorginstituut Nederland. 

KNCN ( Kennisnetwerk CVA NL) is de projectleider en voert dit project samen uit met Hersenletsel.nl, Revalidatie Nederland, VRA, Kaderartsen HVZ en andere disciplines.

Er is een animatie ontwikkeld met uitleg voor zorgverleners over hoe samen beslissen toe te passen bij CVA.

 

Op 18 september 2017 heeft het Kennisnetwerk CVA NL in Merem revalidatiecentrum te Hilversum de startbijeenkomst van het leernetwerk van het project Samen Beslissen georganiseerd. 

Aanwezig waren de kartrekkers en teams die hier mee aan de slag gaan.

Vijf ketens doen mee aan dit project:

Stroke service Almere,

Netwerk CVA Zuid-Holland Noord,

Rotterdamse Stroke Service,

CVA- keten regio Alkmaar/ Den Helder,

Transmurale Stroke Service Zwolle.

 

 

Filmpje: “Samen beslissen in de CVA zorgketen”.