Nieuws

Terug

Gespreksgroep voor hoger opgeleiden een succes.

Donderdag 1 augustus hebben we een bijeenkomst gehad voor de groep NAH hoogopgeleiden. Voorlopig zal de naam wijzigen in NAH gespreksgroep

Dit was de tweede bijeenkomst waarin we gekeken hebben naar hoe verder met inhoud en frequentie.

Het was een goede bijeenkomst met goed gesprek en de wil om door te gaan .

De groep met belangstellenden is nu 17 en vaak te groot om als één groep samen bij elkaar te komen. Daarnaast zijn er belangstellenden die werken of andere verplichtingen hebben en daardoor is er geen gezamenlijk moment  te kiezen dat iedereen kan.

Het voorstel is om per twee weken twee  bijeenkomsten van max 2,5 uur  te plannen op twee verschillende dagdelen.

Bijvoorbeeld de ene week de maandagmorgen en de andere week de donderdagmiddag.

Per bijeenkomst kan een spreker   uitgenodigd worden of  iemand uit de groep kan onderwerp / bijeenkomst voorbereiden.

Om de meest nuttige dagdelen te plannen wil ik eerst een inventarisatie maken van wie op welk dagdeel kan en niet kan.

Daarna ga ik een eerste planning maken voor de eerste 4 bijeenkomsten.

 

Belangstelling, meld je aan bij

 

Gerrit Dekker 06-51627543 

  

Rijnlaan 45 Zwolle   

 

 

 

 

 

 

 

 De onderwerpen die aangedragen zijn voor de bijeenkomsten zijn ( cultuur, krant , sport, politiek, zorg en welzijn, kunst, NAH, lotgenoten )

De groep heeft uitgesproken dat er ruimte moet zijn om het  hart te luchten maar niet structureel. Vooruit kijken en samen

‘ondernemen’ ,  ‘kennis en wetenswaardigheden delen’ en ‘uitdagingen  aan gaan’  is de hoofdzaak.

Naast de wekelijkse bijeenkomsten ( als er genoeg belangstelling blijft )  heeft de groep nog een voorstel om buiten

de geplande bijeenkomst  met elkaar op stap te gaan .  Er zal dan een mailbericht van initiatiefnemer uit gaan aan de groep met de vraag wie mee wil.

In de groep zijn een aantal mensen die de onderwerpen /  bijeenkomsten willen ( helpen ) voorbereiden.

In oktober hebben we een eerste evaluatie moment.

In de eerste bijeenkomsten zijn onze ‘andere ‘ activiteiten ook benoemd. Een nieuwe deelnemer heeft belangstelling voor activiteit ontspanning op DB .

Registratie uren / dagdelen is ook benoemd maar dat heeft latere aandacht.

.

 

 

 

 

 

 

 

Gespreksgroep voor hoger opgeleiden een succes.