Nieuws

Terug

Overbelasting hubs bij resectie

Het VUmc heeft het neurale netwerk na hersenoperaties onderzocht. De studie, gepubliceerd in Scientific Reports, laat zien dat de communicatiepatronen in de hersenen gemeten vóór de operatie voorspellend zijn voor cognitieve problemen, zoals moeite met het onthouden van een boodschappenlijstje, gemeten één jaar ná de operatie. 

 

Het VUmc heeft het neurale netwerk na hersenoperaties onderzocht. De studie, gepubliceerd in Scientific Reports, laat zien dat de communicatiepatronen in de hersenen gemeten vóór de operatie voorspellend zijn voor cognitieve problemen, zoals moeite met het onthouden van een boodschappenlijstje, gemeten één jaar ná de operatie.
Resectie is een veelgebruikte behandeling voor onder meer primaire hersentumoren en/of andere hersenbeschadigingen die epilepsie veroorzaken.

De onderzoekers paste nieuwe, innovatieve methoden toe om het hersennetwerk te onderzoeken bij resecties. De hypothese is dat een abnormale toename van communicatie, vooral tussen de hubs (de meest verbonden gebieden in de hersenen) mogelijk zou kunnen wijzen op toekomstige cognitieve achteruitgang.

In gezonde hersenen vindt communicatie plaats via hub gebieden. Als er een beschadiging ontstaat, kan het omleiden van de communicatie leiden tot een te grote druk op de hub gebieden en daarmee uiteindelijk tot cognitieve problemen.
 
 
Achtentwintig patiënten ondergingen voorafgaand aan de operatie magneet-encephalografische opnames, waarmee een unieke registratie van de hersenactiviteit werd gemaakt. Zij kregen een neuropsychologisch onderzoek voorafgaand en een jaar ná de hersenoperatie om het cognitief functioneren vast te leggen. Op basis van de hersenactiviteit is gekeken naar patronen van communicatie van de hub regio’s in de hersenen.

Een toenemende communicatiedruk op de hubs is geassocieerd met achteruitgaand cognitief functioneren. Sterker nog: het blijkt dat de preoperatieve opname kan voorspellen welke patiënten cognitieve problemen ontwikkelen na de operatie. Hoewel deze resultaten eerst bevestigd zullen moeten worden in groter onderzoek, wijzen zij uit dat deze nieuwe methode in de toekomst mogelijk gebruikt kan worden als voorspeller en meegenomen wordt in de beslissing om wel of niet te opereren, of dat bijvoorbeeld geprobeerd wordt de hub regio’s te sparen bij een dergelijke operatie.

Bron: VUmc 13-2-2017
 
 
 
 
 
 
 

Overbelasting hubs bij resectie