Nieuws

Terug

In november 2018 start de opleiding revalidatieverpleegkundige

Om aan te kunnen blijven sluiten bij de veranderde zorgomgeving van revalidanten nu en in de toekomst vraagt dit om een herijking van de positie  als revalidatieverpleegkundige.

Door kritisch te kijken naar trends en ontwikkelingen binnen de revalidatie is de revalidatie opleiding van essentiële toegevoegde waarde.

 Op 25 mei jl. heeft VUmc Amstel Academie in samenwerking met  de V&VN en de stuurgroepleden (experts uit het werkveld, vanuit revalidatiecentra: Reade,  Klimmendaal, Sophia revalidatie & Heliomare)

met trots de  realisatie van de revalidatieopleiding mogen presenteren.


Binnen de opleiding is veel aandacht voor participatie en ambitie van de patiënt.  De autonomie en zelfredzaamheid van de patiënt staat voorop, persoonlijk contact en de menselijke maat staan daarbij centraal. 

Daarnaast wordt door middel van klinisch redeneren de reeds aanwezige medische kennis gestructureerd en ingebed in de dagelijkse werkzaamheden van de revalidatieverpleegkundigen. 
De revalidatie verpleegkundige vormt een belangrijke schakel binnen het interdisciplinaire team, door middel van persoonlijke effectiviteit training op het gebied van communicatie, coaching word  geleerd je zelf krachtig en doelmatig te positioneren. 

 

Reactie van een deelnemer aan de informatiemiddag;

Tijdens de voorlichtingsmiddag is mij veel duidelijk geworden over de opleiding tot revalidatieverpleegkundige. Ik kreeg een goed beeld over hoe de opleiding revalidatieverpleegkundige eruit komt te zien. 
Er werd toegelicht hoe wij, als verpleegkundige, binnen de revalidatie ons verder kunnen professionaliseren en verdiepen.  Ik ben enthousiaster  geworden en ben ik erachter gekomen dat er nog zoveel te leren valt binnen de revalidatie. Als verpleegkundige kijk je naar wat nodig is en hoe dit doel bereikt kan worden op een veilige manier. Mooi dat de opleiding opgebouwd wordt vanuit van de ICF richtlijnen. Ik kijk er naar uit om de opleiding te gaan volgen.

 

De opleiding start in november 2018. Inschrijven is vanaf nu mogelijk.

Meer info is hier te vinden.

In november 2018 start de opleiding revalidatieverpleegkundige