Nieuws

Terug

Kennisagenda Neurologie: 12 onderzoeksvragen geprioriteerd.

Met uw hulp heeft de commissie Zorgevaluatie Neurologie in kaart gebracht waar in de dagelijkse praktijkvoering van de neuroloog gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing; de zogenaamde kennishiaten.

Deze kennishiaten zijn geïnventariseerd, geprioriteerd en nu gepubliceerd in de Kennisagenda Neurologie.

 

 

 

Bekijk hier de speciaal ontwikkelde animatie, en lees de top 12 van de meest urgente vragen in het  rapport Kennisagenda Neurologie. Met de agenda wordt ingezet op het versterken van de wetenschappelijke basis van de neurologische praktijk en daardoor op effectieve, doelmatige en veilige zorg voor patiënten. 

 

 

 

De commissie Zorgevaluatie Neurologie (ZEN) heeft in kaart gebracht waar in de dagelijkse praktijkvoering van de neuroloog gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing; de zogenaamde kennishiaten.

Deze kennishiaten zijn geïnventariseerd, geprioriteerd en nu gepubliceerd in de Kennisagenda Neurologie.

 

Top 12 meest urgente onderzoeksvragen
De Kennisagenda is tot stand gekomen na richtlijnenanalyse en inventarisatie onder NVN-leden en overige belanghebbenden, waaronder patiëntenverenigingen en zorg­verzekeraars.

In het rapport wordt een top 12 van de meest urgente onderzoeksvragen gepresenteerd. Deze top 12 bestaat uit vragen op het gebied van de cerebrovasculaire ziekten, bewegingsstoornissen, epilepsie en kortdurende wegrakingen, multiple sclerose en verwante aandoeningen, neuromusculaire aandoeningen, hoofdpijn en aangezichtspijn, neuro-oftalmologie en neuro-otologie, en de neurologische pijnsyndromen.

Met de agenda wordt ingezet op het versterken van de wetenschappelijke basis van de neurologische praktijk en daardoor op effectieve, doelmatige en veilige zorg voor patiënten.

 

Kennisagenda Neurologie: 12 onderzoeksvragen geprioriteerd.