Nieuws

Terug

Nieuwe richtlijn ‘NAH en Arbeidsparticipatie’

Richtlijn Niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie.
Voor bedrijfs- en verzekeringsartsen.

 

Er is ook een handige samenvatingskaart gemaakt.

 

 

Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH) ondervinden problemen met arbeidsparticipatie: slechts 40% van hen keert terug naar werk twee jaar na het letsel.

 

 

De multidisciplinaire “3B” richtlijn “Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH) en Arbeidsparticipatie” is ontwikkeld om terugkeer naar werk van de patiënt met NAH te bevorderen.

In de richtlijn staat samenwerking tussen de verschillende disciplines met betrekking tot arbeidsparticipatie centraal waarbij onderlinge informatieoverdracht m.b.t. het proces naar werk een belangrijke rol speelt.

 

De richtlijn bevat belangrijke informatie voor de verzekeringsarts die hem kan ondersteunen in zijn handelen.

De verzekeringsarts is nog niet bekend met de richtlijn.

Deze zal in de praktijk worden geïmplementeerd waarbij de verzekeringsarts vanaf het begin betrokken wordt.

Daarbij zal geïnventariseerd worden welke aspecten het gebruik belemmeren en hoe deze kunnen worden weggenomen.

 

Patiënten en werkgevers vinden dat patiëntgebonden factoren, zoals goede werkprestaties voor het letsel en werk-gerelateerde factoren, zoals steun van collega's terugkeer naar werk bevorderen.

Veel prikkels op de werkplek en factoren gerelateerd aan de aandoening, zoals onzichtbare cognitieve en energetische  beperkingen zijn belemmerend voor terugkeer naar werk.

Patiënten vinden een gebrek aan steun en begeleiding belemmerend voor terugkeer naar werk, werkgevers niet.

De meeste van de door werkgevers genoemde oplossingen zijn werk-gerelateerd, bijvoorbeeld aanpassing van de werkomgeving, zo nodig op basis van deskundig advies.

Patiënten zijn het daarmee eens en vermelden verder dat acceptatie van de beperkingen als gevolg van NAH een belangrijke oplossing is.

Professionals, zoals de verzekeringsarts dienen in hun dagelijkse praktijk rekening te houden met deze aspecten bij terugkeer naar werk van patiënten met NAH.

Nieuwe richtlijn ‘NAH en Arbeidsparticipatie’