Nieuws

Terug

Nieuws tijdens het Hersenletsel Congres 5 november 2018!

Denk aan hersenletsel! Als een patiënt met vage klachten bij de huisarts komt.

Tijdens het aanstaande Hersenletsel Congres presenteren Caroline van Heugten en Nicole Sillekens de huisartsentool.

Uit de klinische praktijk en onderzoeksresultaten is bekend dat een aanzienlijk deel van de hersenletsel patiënten op de lange termijn niet de juiste zorg ontvangt, terwijl er in Nederland voldoende en goede zorg beschikbaar is (zie bijvoorbeeld Hersenstichting rapport Navigeren naar herstel, 2011). Een van de mogelijke redenen daarvoor is de erkenning en herkenning van de lange termijn problematiek door de huisarts.Erkenning van lange termijn gevolgen van hersenletsel kan het beste worden bereikt door gerichte informatievoorziening en na- en bijscholing aan huisartsen.

Herkenning van lange termijn gevolgen kan worden gestimuleerd door de huisarts een tool in handen te geven dat helpt bij herkenning van de problemen en differentiatie van deze problemen ten opzichte van mogelijke andere oorzaken.

 

Tijdens deze workshop wordt de huisartsentool die inmiddels is ontwikkeld met financiële steun van de Hersenstichting, gepresenteerd.

Het gebruik van de tool wordt uitgelegd aan de hand van casuïstiek.

Tot slot wordt stilgestaan bij de wijze waarop deze tool het beste in de regio kan worden geïmplementeerd.

 

Caroline van Heugten is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek richt zich met name op neuropsychologische behandeling en verbetering van de zorg voor mensen met NAH in het algemeen. Naast de ontwikkeling van instrumenten voor diagnostiek en evaluatie van behandeling, ontwikkelt en evalueert zij de klinische en kosteneffectiviteit van behandeling. Caroline van Heugten is één van de initiatiefnemers van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg.

Nicole Sillekens is als behandelaar werkzaam bij SGL. Sinds een aantal jaren gaat haar aandacht vrijwel volledig uit naar Hersenz, behandelprogramma voor mensen met hersenletsel in de chronische fase. Hierbij zijn haar taken het afnemen van de intake, het geven van groepsbehandeling en het geven van thuisbehandeling. Nicole werkte ook mee aan een aantal scholingen voor huisartsen en bedrijfsartsen op het gebied van hersenletsel.

 

Nieuws tijdens het Hersenletsel Congres 5 november 2018!