Nieuws

Terug

Opening JMZ-oudercafé op dinsdag 9 mei

Binnenkort start SIZ-Twente in samenwerking met de gemeente Hengelo het JMZ-oudercafé. Bent u ouder van een zorgintensief kind en heeft u daarnaast ook andere kinderen die hier het nodige van meekrijgen, de zogenaamde jonge mantelzorgers? Kom dan naar het JMZ-oudercafé in Hengelo. (Restaurant Markanti) Iedere tweede dinsdag van de maand nodigt SIZ-Twente ouders uit om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Wij weten van veel ouders dat het niet altijd meevalt om alle ballen in de lucht te houden en dat het fijn kan zijn om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten en hierbij tips en informatie te ontvangen.Dinsdagavond 9 mei start SIZ-Twente, in samenwerking met de gemeente Hengelo het JMZ-oudercafé (jonge mantelzorgers). Uit de ouderbijeenkomsten is gebleken dat ouders hier behoefte aan hebben en naar aanleiding van deze behoefte/vraag wordt nu dus een JMZ-oudercafé gestart. Wellicht kennen jullie ook ouders en/of verzorgers binnen jullie caseload of netwerk, die hierbij aan zouden kunnen sluiten. We zouden het waarderen als jullie dit bericht en onze uitnodiging zoveel mogelijk onder de aandacht willen brengen bij de doelgroep.

 

 

Binnenkort start SIZ-Twente in samenwerking met de gemeente Hengelo het JMZ-oudercafé. Bent u ouder van een zorgintensief kind en heeft u daarnaast ook andere kinderen die hier het nodige van meekrijgen, de zogenaamde jonge mantelzorgers? Kom dan naar het JMZ-oudercafé in Hengelo. (Restaurant Markanti) Iedere tweede dinsdag van de maand nodigt SIZ-Twente ouders uit om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Wij weten van veel ouders dat het niet altijd meevalt om alle ballen in de lucht te houden en dat het fijn kan zijn om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten en hierbij tips en informatie te ontvangen. Ook zullen er regelmatig activiteiten en sprekers zijn die aansluiten bij de behoefte van u als mantelzorger van een zorgintensief kind. Tijdens het oudercafé staat uitwisseling en gezelligheid centraal. Dinsdag 9 mei bent u van harte welkom voor het eerste JMZ-oudercafé van 20:00-21:30 uur bij restaurant Markanti, Brinkstraat 7B in Hengelo. Komt u ook? U kunt zich aanmelden bij jongemantelzorgers@siztwente.nl

Opening JMZ-oudercafé op dinsdag 9 mei