Nieuws

Terug

Aanmelden kan nog! “CVA-zorg in de Twentse wijk” 31 oktober 2017

UITNODIGING! Symposium “CVA-zorg in de Twentse wijk” 31 oktober 2017.


Dinsdag 31 oktober aanstaande organiseert CVA-keten Twente een symposium voor professionals die werkzaam zijn in de CVA-zorg in de regio. 

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden kan hier.

Het symposium vindt plaats bij de Universiteit Twente en duurt van 16.00 uur tot 19.30 uur.

 

 

UITNODIGING! Symposium “CVA-zorg in de Twentse wijk” 31 oktober 2017.

 

 


Dinsdag 31 oktober aanstaande organiseert CVA-keten Twente een symposium voor professionals die werkzaam zijn in de CVA-zorg in de regio.

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Het symposium vindt plaats bij de Universiteit Twente en duurt van 16.00 uur tot 19.30 uur.


De CVA-keten Twente praat u in één avond bij over de stand van zaken vanuit verschillende perspectieven in de CVA-zorg: de acute zorg, de onzichtbare gevolgen van CVA,

de sociale kaart en de rol van wijkteams in de chronische fase.

Het symposium is onder meer bedoeld voor wijkverpleegkundigen, verzorgenden, thuiszorgmedewerkers, praktijkondersteuners van huisartsen en medewerkers van sociale wijkteams.


Accreditatie wordt aangevraagd bij de V&VN, NVvPO en Registerplein/BPSW.


Het programma ziet er als volgt uit:

15.30 – 16.00 uur : Inloop
16.00 – 16.15 uur : Welkomstwoord
16.15 -17.00 uur: Behandeling & routing van de CVA-patiënt in de ziekenhuisfase (verzorgd door ZGT & MST)
17.00 – 17.45 uur : Signalering van de onzichtbare cognitieve en gedragsmatige gevolgen van CVA / niet-aangeboren hersenletsel (verzorgd door InteraktContour)
17.45 – 18.30 uur : Soep & broodjes
18.30 - 19.15 uur : Sociale kaart en de rol van sociale wijkteams in de chronische fase (verzorgd door Sociale Wijkteam Enschede en Wijkracht)
19.15 – 19.30 uur : Afsluiting


Aanmelden via de website van CVA-keten Twente.

De deelnamekosten bedragen €30,-


 

Aanmelden kan nog!  “CVA-zorg in de Twentse wijk” 31 oktober 2017